Nghị quyết 44/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 44/2013/NQ-HĐND quy định chế độ hộ trợ đối với thành viên của Đội Công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Nghị quyết 44/2013/NQ-HĐND hỗ trợ đối với thành viên Đội Công tác xã hội Bình Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2013/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 08 tháng 11 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN CỦA ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH- BNV-BTC ngày 22/10/2012 của Liên Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và Tài chính Quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội Công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4164/TTr-UBND ngày 14/10/2013 của UBND tỉnh về việc Quy định chế độ hỗ trợ đối với thành viên của Đội Công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 4164/TTr-UBND ngày 14/10/2013 của UBND tỉnh về Quy định chế độ hỗ trợ đối với thành viên của Đội Công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

a) Đội Công tác xã hội tình nguyện tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm.

Giao trách nhiệm cho UBND tỉnh căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách hàng năm để quyết định số xã, phường, thị trấn trọng điểm;

b) Số lượng: mỗi đội không quá 06 người, gồm 01 Đội trưởng, 01 Đội phó và các thành viên.

2. Chế độ hỗ trợ:

a) Mức thù lao hàng tháng:

- Đội trưởng: 0,6 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ;

- Đội phó: 0,5 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ;

- Đội viên: 0,4 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

Trường hợp các chức danh Đội trưởng, Đội phó và Đội viên Đội Công tác xã hội tình nguyện cấp xã là cán bộ, người hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm thì chỉ được hưởng 50% mức thù lao trên;

b) Các chế độ khác:

- Thành viên Đội Công tác xã hội tình nguyện cấp xã được mua thẻ bảo hiểm y tế hàng năm từ nguồn kinh phí ngân sách cấp xã, nếu bị tai nạn khi làm nhiệm vụ được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Trường hợp cán bộ, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, là thành viên Đội Công tác xã hội tình nguyện đã được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì không thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế theo quy định này.

3. Ngoài chế độ hỗ trợ được nêu tại Khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết này, Đội Công tác xã hội tình nguyện cấp xã còn được hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 24/2012/TTLT-TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC của Liên Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và Tài chính.

4. Nguồn kinh phí thực hiện:

Từ nguồn kinh phí chi ngân sách cấp xã hàng năm. Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Đội, chế độ hỗ trợ Đội Công tác xã hội tình nguyện, thành viên của Đội và dự toán kinh phí của Đội Công tác xã hội tình nguyện, UBND cấp xã lập dự toán cùng với dự toán chi ngân sách cấp xã hàng năm để trình HĐND cấp xã xem xét quyết định.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình thực hiện, nếu Ủy ban nhân dân tỉnh có đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung liên quan đến chế độ hỗ trợ đối với thành viên của Đội Công tác xã hội tình nguyện cấp xã, Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh căn cứ vào các quy định của pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương và tình hình thực tế của địa phương để quyết định điều chỉnh, bổ sung và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 05 tháng 11 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu44/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2013
Ngày hiệu lực15/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 44/2013/NQ-HĐND hỗ trợ đối với thành viên Đội Công tác xã hội Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 44/2013/NQ-HĐND hỗ trợ đối với thành viên Đội Công tác xã hội Bình Thuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu44/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Mạnh Hùng
        Ngày ban hành08/11/2013
        Ngày hiệu lực15/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 44/2013/NQ-HĐND hỗ trợ đối với thành viên Đội Công tác xã hội Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 44/2013/NQ-HĐND hỗ trợ đối với thành viên Đội Công tác xã hội Bình Thuận

           • 08/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực