Nghị quyết 45/2005/NQ-QH11

Nghị quyết số 45/2005/NQ-QH11 về việc thi hành Bộ luật Dân sự do Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 45/2005/NQ-QH11 thi hành Bộ luật Dân sự


QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45/2005/NQ-QH11

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

 VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ

 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

QUYẾT NGHỊ

1. Bộ luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

Bộ luật dân sự này thay thế Bộ luật dân sự được Quốc hội thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1995.

Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 29 tháng 9 năm 1989 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật dân sự có hiệu lực.

2. Đối với giao dịch dân sự được xác lập trước ngày Bộ luật dân sự có hiệu lực thì việc áp dụng pháp luật được quy định như sau:

a) Giao dịch dân sự đang được thực hiện mà có nội dung và hình thức phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự thì áp dụng các quy định của Bộ luật dân sự;

b) Giao dịch dân sự đang được thực hiện mà có nội dung và hình thức khác với quy định của Bộ luật dân sự hoặc giao dịch dân sự được thực hiện xong trước ngày Bộ luật dân sự có hiệu lực mà có tranh chấp xảy ra thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự năm 1995 và các văn bản pháp luật hướng dẫn áp dụng Bộ luật dân sự năm 1995 để giải quyết;

c) Thời hiệu hưởng quyền dân sự và thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự.

3. Thời hiệu yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu đối với những giao dịch dân sự được xác lập sau ngày Bộ luật dân sự được công bố được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự.

4. Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm:

a) Tự mình hoặc phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức việc rà soát các quy định của pháp luật về dân sự hiện hành để huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới hoặc đề nghị Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự, bảo đảm hiệu lực của Bộ luật dân sự từ ngày 01 tháng 01 năm 2006;

b) Phối hợp với Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Bộ luật dân sự trong cán bộ, công chức và nhân dân nhằm góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát huy tác dụng của Bộ luật dân sự trong bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

5. Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình hướng dẫn thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm2005.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
 
 
 
 
Nguyễn  Văn An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2005/NQ-QH11

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu45/2005/NQ-QH11
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2005
Ngày hiệu lực16/09/2005
Ngày công báo01/09/2005
Số công báoTừ số 1 đến số 3
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2005/NQ-QH11

Lược đồ Nghị quyết 45/2005/NQ-QH11 thi hành Bộ luật Dân sự


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Nghị quyết 45/2005/NQ-QH11 thi hành Bộ luật Dân sự
      Loại văn bảnNghị quyết
      Số hiệu45/2005/NQ-QH11
      Cơ quan ban hànhQuốc hội
      Người kýNguyễn Văn An
      Ngày ban hành14/06/2005
      Ngày hiệu lực16/09/2005
      Ngày công báo01/09/2005
      Số công báoTừ số 1 đến số 3
      Lĩnh vựcQuyền dân sự
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
      Cập nhật15 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 45/2005/NQ-QH11 thi hành Bộ luật Dân sự

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 45/2005/NQ-QH11 thi hành Bộ luật Dân sự

         • 14/06/2005

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/09/2005

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/09/2005

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực