Nghị quyết 45/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 45/2011/NQ-HĐND về chế độ, chính sách Dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách để thực hiện Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Nghị quyết 45/2011/NQ-HĐND chế độ chính sách Dân quân tự vệ phân cấp nhiệm vụ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2011/NQ-HĐND

Buôn Ma Thuột, ngày 22 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH DÂN QUÂN TỰ VỆ VÀ PHÂN CẤP NHIỆM VỤ CHI CHO CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐỂ THỰC HIỆN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮKLẮK

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 2/8/2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh - Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác Dân quân tự vệ;

Xét Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 02/11/2011 của UBND tỉnh về chế độ chính sách Dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách để thực hiện Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 66/BC-HĐND ngày 13/12/2011 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành thông qua Nghị quyết về chế độ, chính sách Dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách để thực hiện Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ.

1. Trợ cấp ngày công lao động và trợ cấp ngày công lao động tăng thêm:

- Mức trợ cấp ngày công lao động đốơi với dân quân: Hệ số 0,08 mức lương tối thiểu chung.

- Mức trợ cấp ngày công lao động đối với Dân quân nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, nếu tiếp tục kéo dài thời hạn tham gia thực hiện nghĩa vụ thì ngoài chế độ theo quy định chung, khi được huy động làm nhiệm vụ được hưởng trợ cấp lao động tăng thêm: Hệ số 0,04 mức lương tối thiểu chung.

2. Hỗ trợ tiền ăn:

Dân quân khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú (thực hiện theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập) không có điều kiện đi, về hàng ngày thì được bố trí nơi nghỉ, hỗ trợ phương tiện hoặc thanh toán tiền tàu, xe một lần đi, về; được hỗ trợ tiền ăn theo mức tiền ăn cơ bản của chiến sỹ bộ binh phục vụ có thời hạn trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

3. Phụ cấp hàng tháng đối với thôn đội trưởng:

Mức phụ cấp hàng tháng cho thôn đội trưởng: Hệ số 0,5 mức lương tối thiểu chung.

Điều 3. Phân cấp nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách.

Trên cơ sở tổ chức lực lượng Dân quân tự vệ của từng cấp, phân cấp nhiệm vụ chi, kinh phí thực hiện Luật Dân quân tự vệ hàng năm:

* Tổng kinh phí thực hiện: 37,9 tỷ đồng. Trong đó:

- Các nhiệm vụ chi cho cấp xã (chi trả phụ cấp, huấn luyện, diễn tập, hoạt động: 18,4 tỷ/năm).

- Các nhiệm vụ chi cho cấp huyện (Hội nghị, tập huấn, huấn luyện, hội thao, diễn tập: 7,5 tỷ).

- Các nhiệm vụ chi cho cấp tỉnh (Hội nghị, tập huấn, đào tạo, hội thao, bảo đảm trang phục: 12 tỷ).

- Hàng năm UBND tỉnh lập dự toán, trình HĐND tỉnh phê duyệt bố trí trong ngân sách hàng năm của tỉnh.

Điều 4. Hội đồng Nhân dân tỉnh giao cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện hàng năm tại kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.

Giao cho Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Đắk Lắk khoá VIII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2011./.

 

 

CHỦ TỊCH
Niê Thuật

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu45/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2011
Ngày hiệu lực26/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 45/2011/NQ-HĐND chế độ chính sách Dân quân tự vệ phân cấp nhiệm vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 45/2011/NQ-HĐND chế độ chính sách Dân quân tự vệ phân cấp nhiệm vụ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu45/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýNiê Thuật
        Ngày ban hành22/12/2011
        Ngày hiệu lực26/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 45/2011/NQ-HĐND chế độ chính sách Dân quân tự vệ phân cấp nhiệm vụ

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 45/2011/NQ-HĐND chế độ chính sách Dân quân tự vệ phân cấp nhiệm vụ

           • 22/12/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/12/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực