Nghị quyết 45/2011/NQ-HĐND8

Nghị quyết 45/2011/NQ-HĐND8 hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 2 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 45/2011/NQ-HĐND8 hỗ trợ sinh viên y dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2011/NQ-HĐND8

Thủ Dầu Một, ngày 08 tháng 8 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ SINH VIÊN Y, DƯỢC ĐÀO TẠO THEO ĐỊA CHỈ SỬ DỤNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2091/TTr-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng; Báo cáo thẩm tra số 03/BC-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ

a) Sinh viên trúng tuyển ngành y, dược của các trường đại học thuộc diện đào tạo theo địa chỉ sử dụng;

b) Sinh viên trúng tuyển ngành y, dược hệ chính quy của các trường đại học có nguyện vọng tham gia đào tạo theo địa chỉ sử dụng.

2. Mức hỗ trợ

a) Hỗ trợ học phí đào tạo theo quy định của trường;

b) Hỗ trợ chi phí học tập hàng tháng bằng 2,0 lần mức lương tối thiểu chung (kể cả thời gian nghỉ hè);

c) Khen thưởng nếu kết quả xếp loại học tập hàng năm đạt được theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

- Loại khá được khen thưởng 1,2 lần mức lương tối thiểu chung;

- Loại giỏi được khen thưởng 2,4 lần mức lương tối thiểu chung;

- Loại xuất sắc được khen thưởng 3,6 lần mức lương tối thiểu chung.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân tỉnh ban hành quyết định, quy định chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khoá VIII, kỳ họp thứ 2 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Y tế, Nội vụ, Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- LĐVP: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH - HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND các huyện, thị xã;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website Bình Dương;
- Chuyên viên VP: Đoàn ĐBQH - HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2011/NQ-HĐND8

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu45/2011/NQ-HĐND8
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2011
Ngày hiệu lực18/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2011/NQ-HĐND8

Lược đồ Nghị quyết 45/2011/NQ-HĐND8 hỗ trợ sinh viên y dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 45/2011/NQ-HĐND8 hỗ trợ sinh viên y dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu45/2011/NQ-HĐND8
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýVũ Minh Sang
        Ngày ban hành08/08/2011
        Ngày hiệu lực18/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 45/2011/NQ-HĐND8 hỗ trợ sinh viên y dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 45/2011/NQ-HĐND8 hỗ trợ sinh viên y dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng

            • 08/08/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/08/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực