Nghị quyết 45/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 45/2013/NQ-HĐND về nội dung và mức chi cho người làm công tác kiêm nhiệm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Nghị quyết 45/2013/NQ-HĐND mức chi kiêm nhiệm phổ cập giáo dục mầm non Bình Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2013/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 08 tháng 11 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NỘI DUNG VÀ MỨC CHI CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC KIÊM NHIỆM PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ 5 TUỔI Ở CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn (2011 - 2015);

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Liên Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn (2012 - 2015);

Sau khi xem xét Tờ trình số 4234/TTr-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh về việc đề nghị cho ý kiến bổ sung nội dung và mức chi cho người làm công tác kiêm nhiệm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 4234/TTr-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh về nội dung và mức chi cho người làm công tác kiêm nhiệm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Mỗi xã, phường, thị trấn được bố trí 01 cán bộ hoặc giáo viên phụ trách kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi tại địa bàn.

2. Mức chi hỗ trợ hàng tháng cho người làm công tác kiêm nhiệm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi tại địa bàn hàng tháng bằng 0,3 mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

3. Nguồn kinh phí chi hỗ trợ cho người làm công tác kiêm nhiệm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi sử dụng từ Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo được giao hàng năm cho ngành giáo dục và đào tạo.

Thời gian áp dụng: kể từ năm học 2013 - 2014.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình thực hiện, nếu Ủy ban nhân dân tỉnh có đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung liên quan đến nội dung và mức chi cho người làm công tác kiêm nhiệm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh căn cứ vào các quy định của pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương và tình hình thực tế của địa phương để quyết định điều chỉnh, bổ sung và báo cáo HĐND tỉnh trong kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 05 tháng 11 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu45/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2013
Ngày hiệu lực15/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 45/2013/NQ-HĐND mức chi kiêm nhiệm phổ cập giáo dục mầm non Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 45/2013/NQ-HĐND mức chi kiêm nhiệm phổ cập giáo dục mầm non Bình Thuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu45/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Mạnh Hùng
        Ngày ban hành08/11/2013
        Ngày hiệu lực15/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 45/2013/NQ-HĐND mức chi kiêm nhiệm phổ cập giáo dục mầm non Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 45/2013/NQ-HĐND mức chi kiêm nhiệm phổ cập giáo dục mầm non Bình Thuận

            • 08/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực