Nghị quyết 46/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 46/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ dinh dưỡng cho người nghèo tỉnh Lào Cai mắc bệnh phải điều trị nội trú và phụ nữ nghèo sinh con tại cơ sở khám chữa bệnh công lập

Nội dung toàn văn Nghị quyết 46/2014/NQ-HĐND sửa đổi 37/2011/NQ-HĐND hỗ trợ dinh dưỡng người nghèo Lào Cai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2014/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 17 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 37/2011/NQ-HĐND NGÀY 16/12/2011 CỦA HĐND TỈNH LÀO CAI VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI NGHÈO TỈNH LÀO CAI MẮC BỆNH PHẢI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ VÀ PHỤ NỮ NGHÈO SINH CON TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH CÔNG LẬP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên bộ Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm y tế; Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế hướng dẫn việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

Xét Tờ trình số 138/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc sửa đổi và bãi bỏ một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ dinh dưỡng cho người nghèo tỉnh Lào Cai mắc bệnh phải điều trị nội trú và phụ nữ nghèo sinh con tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập, Báo cáo thẩm tra số 74/BC- HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi và bãi bỏ một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ dinh dưỡng cho người nghèo tỉnh Lào Cai mắc bệnh phải điều trị nội trú và phụ nữ nghèo sinh con tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập, như sau:

1. Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 1, như sau:

“a) Hỗ trợ một phần tiền ăn cho đối tượng là phụ nữ nghèo sinh con tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập với mức tương đương 3% mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (theo từng thời kỳ)/người/ngày điều trị nội trú.”

2. Bãi bỏ một số nội dung tại Điều 1, như sau:

a) Bãi bỏ đối tượng áp dụng là “Người thuộc hộ nghèo (bao gồm cả trẻ em dưới 6 tuổi) theo chuẩn nghèo của Chính phủ (áp dụng cho từng thời kỳ) mắc bệnh phải điều trị nội trú tại Bệnh viện các huyện, tỉnh” quy định tại tiết 1, điểm a khoản 2 Điều 1;

b) Bãi bỏ quy định “Đối với bệnh nhân nghèo nằm điều trị nội trú tại bệnh viện các huyện, tỉnh được hỗ trợ tối đa 15 ngày/đợt điều trị” tại tiết 1, điểm b khoản 3 Điều 1.

Điều 2. Thời điểm áp dụng

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu46/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2014
Ngày hiệu lực27/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 46/2014/NQ-HĐND sửa đổi 37/2011/NQ-HĐND hỗ trợ dinh dưỡng người nghèo Lào Cai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 46/2014/NQ-HĐND sửa đổi 37/2011/NQ-HĐND hỗ trợ dinh dưỡng người nghèo Lào Cai
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu46/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýPhạm Văn Cường
       Ngày ban hành17/12/2014
       Ngày hiệu lực27/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 46/2014/NQ-HĐND sửa đổi 37/2011/NQ-HĐND hỗ trợ dinh dưỡng người nghèo Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 46/2014/NQ-HĐND sửa đổi 37/2011/NQ-HĐND hỗ trợ dinh dưỡng người nghèo Lào Cai

           • 17/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực