Nghị quyết 46/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 46/2016/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017-2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 46/2016/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2016/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG, GIAI ĐOẠN 2017-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ cao ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Xét Tờ trình số 286/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020 như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Hợp tác xã, chủ trang trại, hộ gia đình đầu tư mô hình sản xuất rau và hoa ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

2. Điều kiện hỗ trợ

a) Sản xuất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sản xuất nông nghiệp của tỉnh và của các huyện, thành phố.

b) Nằm trong kế hoạch hỗ trợ hàng năm của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

c) Quy mô sản xuất được hỗ trợ tối thiểu là 2.000 m2/mô hình.

d) Sử dụng các giống rau và hoa có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai của tỉnh; sản xuất trong nhà lưới, nhà màng (khung thép kiên cố, có hệ thống móng cột bê tông vững chắc); có hệ thống tưới tiết kiệm nước; áp dụng quy trình sản xuất rau sạch, hoa chất lượng cao; sản xuất theo hợp đồng liên kết và tiêu thụ sản phẩm.

e) Được cơ quan chuyên môn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, nghiệm thu mô hình trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hỗ trợ.

3. Mức hỗ trợ

Hỗ trợ 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng)/mô hình có quy mô từ 2.000 m2 đến dưới 3.000 m2 ;

Hỗ trợ 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng)/mô hình có quy mô từ 3.000 m2 đến dưới 5.000 m2;

Hỗ trợ 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng)/mô hình có quy mô từ 5.000 m2 trở lên.

4. Phương thức hỗ trợ

Nhà nước hỗ trợ 01 (một) lần sau khi mô hình đi vào sản xuất có sản phẩm được thu hoạch.

5. Nguồn vốn hỗ trợ: Nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn lồng ghép hợp pháp khác theo quy định.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VXIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 08 tháng 11 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu46/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 46/2016/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 46/2016/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu46/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýBùi Văn Hải
        Ngày ban hành08/12/2016
        Ngày hiệu lực01/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 46/2016/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 46/2016/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Giang

            • 08/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực