Nghị quyết 466/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 466/NQ-UBTVQH14 năm 2017 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2016-2020 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 466/NQ-UBTVQH14 2017 điều chỉnh đầu tư hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng


ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 466/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ HỖ TRỢ NHÀ Ở ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 433/TTr-CP ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra số 836/BC-UBTCNS14 ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2016-2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Điều chỉnh giảm 101,208 tỷ đồng (một trăm linh một tỷ hai trăm linh tám triệu đồng) số tiền không sử dụng hết trong kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng đã giao cho 05 địa phương, trong đó: Hà Nội 30,736 tỷ đồng (ba mươi tỷ bảy trăm ba mươi sáu triệu đồng), An Giang 69,958 tỷ đồng (sáu mươi chín tỷ chín trăm năm mươi tám triệu đồng), Hà Tĩnh 32 triệu đồng (ba mươi hai triệu đồng), Hải Dương 406 triệu đồng (bốn trăm linh sáu triệu đồng), Tiền Giang 76 triệu đồng (bảy mươi sáu triệu đồng).

Điều 2.

Bổ sung 101,208 tỷ đồng (một trăm linh một tỷ hai trăm linh tám triệu đồng) cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội.

Điều 3.

1. Chính phủ chịu trách nhiệm triển khai thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định tại Nghị quyết này.

2. Ủy ban Tài chính, Ngân sách; Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch Quốc hội;
- Các Phó Chủ tịch Quốc hội;
- Các
y viên UBTVQH;
- HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;

- VP TW Đảng, VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Bộ KH&ĐT, Bộ TC, Bộ GTVT;
- Lưu: HC, TCNS.

- E - pas: 100386

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 466/NQ-UBTVQH14

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu466/NQ-UBTVQH14
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2017
Ngày hiệu lực27/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 466/NQ-UBTVQH14

Lược đồ Nghị quyết 466/NQ-UBTVQH14 2017 điều chỉnh đầu tư hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 466/NQ-UBTVQH14 2017 điều chỉnh đầu tư hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu466/NQ-UBTVQH14
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
        Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
        Ngày ban hành27/12/2017
        Ngày hiệu lực27/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 466/NQ-UBTVQH14 2017 điều chỉnh đầu tư hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 466/NQ-UBTVQH14 2017 điều chỉnh đầu tư hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng

            • 27/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực