Nghị quyết 47/2002/NQ-HĐND

Nghị quyết 47/2002/NQ-HĐND bổ sung một số Điều của quy định ưu đãi khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 47/2002/NQ-HĐND bổ sung một số Điều ưu đãi khuyến khích đầu tư Bắc Ninh


HĐND TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2002/NQ-HĐND

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 7 năm 2002

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ƯU ĐÃI KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HĐND TỈNH BẮC NINH KHOÁ XVKỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật Đất đai; Luật Khuyến khích đầu tư trong nước; Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Sau khi xem xét Tờ trình số 50/TT-UB ngày 11/7/2002 của UBND tỉnh đề nghị về việc bổ sung một số điều của qui định ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh; báo cáo thuyết trình của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của Đại biểu;

Để tăng sức hấp dẫn, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào ngành chế biến nông sản và đầu tư vào vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí với tờ trình "Bổ sung một số điều của quy định ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh" do UBND tỉnh trình.

2. Giao UBND tỉnh trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện; thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh trước khi ban hành quy định. Trường hợp đặc biệt ưu đãi cao hơn thì UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo với HĐND tỉnh tại phiên họp gần nhất.

3. UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hằng năm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐND tỉnh phiên thường kỳ đầu năm.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, kiểm tra các cấp, các ngành thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 26/7/2002./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Ngô Văn Luật

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2002/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu47/2002/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2002
Ngày hiệu lực26/07/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2002/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 47/2002/NQ-HĐND bổ sung một số Điều ưu đãi khuyến khích đầu tư Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 47/2002/NQ-HĐND bổ sung một số Điều ưu đãi khuyến khích đầu tư Bắc Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu47/2002/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNgô Văn Luật
        Ngày ban hành26/07/2002
        Ngày hiệu lực26/07/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 47/2002/NQ-HĐND bổ sung một số Điều ưu đãi khuyến khích đầu tư Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 47/2002/NQ-HĐND bổ sung một số Điều ưu đãi khuyến khích đầu tư Bắc Ninh

            • 26/07/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/07/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực