Nghị quyết 47/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 47/2006/NQ-HĐND thành lập ban thi đua - khen thưởng do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 47/2006/NQ-HĐND thành lập ban thi đua Khen thưởng Quảng Ngãi


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2006/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN THI ĐUA- KHEN THƯỞNG TỈNH QUẢNG NGÃI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHOÁ X - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về quy định tổ chức làm công tác thi đua khen thưởng;

Xét Tờ trình số 1638/TTr-UB ngày 16 tháng 6 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thành lập Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi theo quy định của Chính phủ, trên cơ sở tổ chức lại Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết đạt kết quả.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2006./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quang

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu47/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2006
Ngày hiệu lực18/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước

Download Văn bản pháp luật 47/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 47/2006/NQ-HĐND thành lập ban thi đua Khen thưởng Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 47/2006/NQ-HĐND thành lập ban thi đua Khen thưởng Quảng Ngãi
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu47/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýBùi Thanh Quang
        Ngày ban hành08/07/2006
        Ngày hiệu lực18/07/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 47/2006/NQ-HĐND thành lập ban thi đua Khen thưởng Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 47/2006/NQ-HĐND thành lập ban thi đua Khen thưởng Quảng Ngãi

            • 08/07/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/07/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực