Nghị quyết 47/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 47/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 9 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 47/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009 quận 9


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 9
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 47/2008/NQ-HĐND

Quận 9, ngày 17 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 9 KHÓA III - KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan hữu quan; phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 9 và ý kiến của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với Báo cáo năm 2008, chương trình công tác từ nay cho đến hết nhiệm kỳ 2004 - 2009 của Thường trực Hội đồng nhân dân quận và Báo cáo thẩm định của 02 Ban Hội đồng nhân dân quận.

Điều 2. Nhất trí với các báo cáo của Ủy ban nhân dân quận về đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008 và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009.

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2008:

Năm 2008, Trước Những Yếu Tố Không Thuận Lợi, Tác Động Tiêu Cực Của Cuộc Khủng Hoảng Tài Chính Thế giới và những khó khăn nảy sinh từ lạm phát; tình hình thiên tai, mưa bão; dịch bệnh xảy ra nhưng với sự nỗ lực, khắc phục khó khăn, Ủy ban nhân dân quận đã tập trung các giải pháp tổ chức thực hiện hoàn thành và vượt 12/14 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo nghị quyết Quận ủy - Hội đồng nhân dân đề ra.

Kinh tế trên địa bàn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Tổng doanh số bán của ngành thương mại - dịch vụ ước thực hiện vượt 07,43% so với Nghị quyết, tăng 39,56% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện vượt 01,92% so với Nghị quyết, tăng 22,45% so với cùng kỳ. Khối lượng xây dựng cơ bản ước thực hiện vượt 14,16% so với Nghị quyết. Thực hiện bê tông hóa đường, hẻm ở khu dân cư theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đạt 100% so với Nghị quyết. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện vượt 55,67% so với Nghị quyết. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện vượt 72,12% so với Nghị quyết.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có những tiến bộ. Thực hiện tốt công tác giáo dục, y tế, chăm lo diện chính sách dân nghèo. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác tuyển quân năm 2008. An ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số lĩnh vực còn hạn chế như:

Sức cạnh tranh các sản phẩm của các doanh nghiệp trên địa bàn chưa cao. Tiến độ thực hiện quy hoạch 1/2000 và triển khai các công trình trọng điểm còn chậm. Công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch, đất đai được tập trung thực hiện nhưng còn bất cập. Hệ thống giao thông, thoát nước quy hoạch chưa đồng bộ; tình trạng ngập úng khi có mưa lớn khắc phục chưa hiệu quả. Việc triển khai thực hiện chủ đề “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ: tình trạng xả rác và buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường chưa được giải quyết triệt để. Công tác cải cách hành chính có chuyển biến nhưng có lúc có nơi sự phối hợp trong giải quyết công việc giữa các ngành chưa tốt; quy trình thủ tục vẫn còn phức tạp, rườm rà gây cho người dân phiền hà.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2009:

* Mục tiêu chung:

Năm 2009 là năm có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2005 - 2010); chính quyền, các ngành, các cấp và nhân dân quận phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009. Cùng với Thành phố tiếp tục ngăn chặn suy giảm kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ quận đến cơ sở. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Năm 2009, tiếp tục chủ đề “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”:

* Các chỉ tiêu:

1. Tổng doanh số bán của ngành thương mại - dịch vụ tăng 16%.

2. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 10%.

3. Tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn. Hoàn thành hệ thống thủy lợi phục vụ 100ha cây ăn trái tại phường Long Phước, trong đó hỗ trợ triển khai thí điểm 20ha cây ăn trái gắn với du lịch sinh thái.

4. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước là 319 tỷ đồng. Dự toán chi ngân sách quận là 191 tỷ đồng. Đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách, có mức kết dư ngân sách đạt 3% trên tổng chi thường xuyên.

5. Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản vốn ngân sách nhà nước 150 tỷ đồng. Thực hiện 20 công trình bê tông, nhựa hóa đường, hẻm theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

6. Các chương trình, công trình trọng tâm năm 2009:

+ Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng 2.000 căn hộ và 02 chung cư phục vụ tái định cư và nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp.

+ Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, thu hồi mặt bằng các dự án: Xa lộ Hà Nội, Khu Công nghệ cao, Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc, Trung tâm hành chính quận; Khu tái định cư Long Bửu (giai đoạn 2), Nghĩa trang nhân dân.

+ Khởi công xây dựng các công trình: Trường Tiểu học Phước Long A; Tiểu học Phú Hữu; Tiểu học Long Phước; Trung học cơ sở Phước Long A; Trung học phổ thông Tăng Nhơn Phú A; Trung tâm Giáo dục thường xuyên; đường vào Nhà Thiếu nhi quận; tái hiện Di tích Bưng “6 xã” tại Tượng đài cánh Nam; Chương trình chống ngập úng phường Phước Bình, Phước Long B, Tân Phú, Long Thạnh Mỹ.

7.  Phấn đấu huy động học sinh vào lớp 1 và lớp 6 đạt tỷ lệ 100%; hiệu suất đào tạo tiểu học 98%; hiệu suất đào tạo trung học cơ sở 90%. Giữ vững kết quả phổ cập bậc trung học phổ thông. Xây dựng 03 trường đạt chuẩn quốc gia.

8. Hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện Chương trình y tế quốc gia, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Phấn đấu có 6 phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Phấn đấu hạ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,27%.

9. Phấn đấu đưa ra khỏi chương trình 500 hộ nghèo có mức thu nhập 12 triệu đồng/người/năm và nâng chuẩn 1.200 hộ nghèo có mức thu nhập dưới 8 triệu đồng/ người/năm lên trên 8 triệu đồng/người/năm. Kéo giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 4%/năm. Tập trung thực hiện có hiệu quả đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm; phấn đấu giới thiệu, giải quyết việc làm cho 4.000 lao động có việc làm ổn định và hướng nghiệp đào tạo nghề cho 4.500 người.

10. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng chất cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở địa bàn dân cư. Duy trì giữ vững danh hiệu Phường văn hóa Phước Bình và đề nghị thành phố công nhận phường Hiệp Phú đạt danh hiệu phường văn hóa. Phấn đấu có thêm 01 phường được ghi nhận phường văn hóa; 42 khu phố được ghi nhận và công nhận danh hiệu văn hóa; 80% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 70% công sở “Văn minh - sạch đẹp - an toàn”. Nâng cao chất lượng tập luyện thường xuyên đạt 23% trên tổng số dân và phong trào rèn luyện thân thể đạt 98%.

11. Thực hiện tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh; đảm bảo chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự năm 2009 đạt 100%.

12. Tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Tập trung kiềm chế và kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự từ 7% trở lên, nâng cao tỷ lệ phá án trên 65%. Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại - tố cáo của công dân.

* Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu:

1. Tập trung điều chỉnh quy hoạch ngành nghề nhạy cảm. Tích cực tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; nâng cao uy tín, thương hiệu và sức cạnh tranh của sản phẩm. Tăng cường công tác quản lý thị trường. Kiên quyết thực hiện giải tỏa các điểm kinh doanh tự phát, lấn chiếm lòng lề đường.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2008 - 2010; Chương trình “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi” và Chương trình cây kiểng - cá cảnh. Khuyến khích, hỗ trợ các hộ dân đầu tư vườn cây ăn trái gắn với du lịch sinh thái tại phường Long Phước. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các chính sách thuế khác. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ thu, chi ngân sách, đảm bảo sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định và đúng dự toán được duyệt.

4. Tích cực huy động mọi nguồn vốn để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Tập trung hoàn tất các thủ tục đầu tư, thi công các công trình trọng điểm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát của cộng đồng đối với các công trình xây dựng, đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công.

5. Hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/2000. Thực hiện tốt công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch; quản lý đất đai. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình nhà ở xây dựng 2.000 căn hộ và 02 chung cư phục vụ tái định cư và cho người có thu nhập thấp. Đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, di dời, tái định cư các dự án trọng điểm của thành phố và quận. Triển khai thi công hạ tầng khu sản xuất vật liệu xây dựng Long Sơn.

6. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt phương án phòng ngừa và ứng phó khi xảy ra bão, lũ. Nhanh chóng thi công các công trình giao thông, thoát nước để giải quyết tình trạng ngập úng và đảm bảo an toàn giao thông.

7. Đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa thông tin, thể thao và xóa đói giảm nghèo. Tăng cường công tác dự báo và phòng, chống các loại dịch bệnh. Thực hiện tốt công tác truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình.

8. Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa thông tin. Đầu tư phát triển phong trào thể dục thể thao ở các trường học, doanh nghiệp, địa bàn dân cư.

9. Xây dựng lộ trình, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “Giảm hộ nghèo - tăng hộ khá”.

10. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”. Tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm tra xử phạt triệt để các vi phạm pháp luật về an toàn giao thông đường bộ. Tập trung giải quyết trật tự xây dựng đô thị, bảo vệ môi trường, đảm bảo lề thông, hè thoáng, sạch đẹp trên các tuyến đường trọng điểm do quận quản lý. Tiếp tục triển khai thực hiện “5 không” đối với các hành vi thiếu văn minh nơi công cộng.

11. Thực hiện tốt công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2009. Phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện hồi gia hòa nhập cộng đồng. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân về công tác phòng cháy và chữa cháy.

12. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông”. Tăng cường ứng dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO và công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước. Đề cao trách nhiệm công vụ, trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu cơ quan đơn vị. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết các đơn, thư khiếu nại. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chương trình phòng, chống tham nhũng. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo công khai các hoạt động kinh tế, tài chính ở các cơ quan, đơn vị.

Điều 3. Hội đồng nhân dân quận giao Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo, điều hành các phòng, ban, các ngành và Ủy ban nhân dân 13 phường thực hiện Nghị quyết với kết quả cao nhất.

Thường trực, 02 Ban, các Tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân quận giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 9 và các tổ chức thành viên tuyên truyền làm tốt vai trò giám sát và động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người dân đến các cấp chính quyền.

Hội đồng nhân dân quận kêu gọi đồng bào, cán bộ, công chức và chiến sĩ trên địa bàn nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa III, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phan Nguyễn Như Khuê

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu47/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2008
Ngày hiệu lực24/12/2008
Ngày công báo15/01/2009
Số công báoSố 14
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 47/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009 quận 9


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 47/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009 quận 9
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu47/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhan Nguyễn Như Khuê
        Ngày ban hành17/12/2008
        Ngày hiệu lực24/12/2008
        Ngày công báo15/01/2009
        Số công báoSố 14
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 47/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009 quận 9

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 47/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009 quận 9

           • 17/12/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/01/2009

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/12/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực