Nghị quyết 47/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 47/2012/NQ-HĐND về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Nghị quyết 47/2012/NQ-HĐND chế độ chi tiêu giải thi đấu thể thao Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2012/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 06

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL, ngày 30/12/2011 của liên Bộ Tài chính - Bộ Văn h, Thể thao và Du lịch quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao;

Sau khi xem xét Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 21/11/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi

I

GIẢI THI ĐẤU CẤP QUỐC GIA DO TỈNH ĐĂNG CAI TỔ CHỨC: (Trừ các giải thi đấu bóng đá trong nước và quốc tế do Liên đoàn Bóng đá Việt nam tổ chức)

1

Mức chi tiền ăn: (Chỉ tính ngày cho các đối tượng)

 

 

 

Trưởng, phó ban chỉ đạo; ban tổ chức, ban chuyên môn, trọng tài, giám sát

ngày/người

120

2

Mức chi bồi dưỡng: (Tính ngày, buổi)

 

 

2.1

Ban chỉ đạo, ban tổ chức, trưởng, phó các tiểu ban chuyên môn

ngày/người

120

2.2

Thành viên các tiểu ban chuyên môn

ngày/người

100

2.3

Giám sát , trọng tài chính

buổi/người

80

2.4

Thư ký, các trọng tài khác

buổi/người

60

2.5

Công an, y tế, báo, đài, nhân viên phục vụ

buổi/người

45

II

ĐỐI VỚI GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO KHU VỰC, CẤP TỈNH, HỘI THAO CẤP NGÀNH TỈNH:

1

Mức chi tiền ăn: (Chỉ tính ngày cho các đối tượng)

 

 

 

Trưởng, phó ban chỉ đạo; ban tổ chức, ban chuyên môn, trọng tài, giám sát

ngày/người

100

2

Mức chi tiền bồi dưỡng: (Tính ngày, buổi)

 

 

2.1

Ban chỉ đạo, ban tổ chức; trưởng, phó các tiểu ban chuyên môn

ngày/người

80

2.2

Thành viên các tiểu ban chuyên môn

ngày/người

60

2.3

Giám sát, trọng tài chính

buổi/người

60

2.4

Thư ký, trọng tài khác

buổi/người

50

2.5

Công an, y tế, báo, đài, nhân viên phục vụ

buổi/người

45

III

ĐỐI VỚI GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO CẤP HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ:

 

 

1

Mức chi tiền ăn: (Chỉ tính ngày cho các đối tượng)

 

 

 

Trưởng, phó ban chỉ đạo; ban tổ chức, ban chuyên môn, trọng tài, giám sát

ngày/người

80

2

Mức chi tiền bồi dưỡng: (Tính ngày, buổi)

 

 

2.1

Trưởng ban tổ chức

ngày/người

70

2.2

Phó ban tổ chức

ngày/người

60

2.3

Uỷ viên BTC; trưởng, phó các tiểu ban chuyên môn

buổi/người

50

2.4

Giám sát, trọng tài chính

buổi/người

50

2.5

Thư ký, trọng tài khác

buổi/người

45

2.6

Công an, y tế, báo, đài, nhân viên phục vụ

buổi/người

40

IV

TỔ CHỨC ĐỒNG DIỄN ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO CẤP TỈNH: (04 năm 01 lần)

1

Chi sáng tác, dàn dựng, đạo diễn các đồng diễn theo hợp đồng kinh tế

Thanh toán theo hợp đồng kinh tế giữa BTC với tổ chức cá nhân, mức chi theo Nghị định 61/2002/NĐ-CP và Thông tư Liên tịch số 21/2003/TTLT-BTC-BVHTT

2

Bồi dưỡng đối tượng tham gia đồng diễn, diễu hành, xếp hình, xếp chữ

 

 

2.1

Tập luyện

buổi/người

20

2.2

Tổng duyệt

buổi/người

30

2.3

Chính thức

buổi/người

50

2.4

Giáo viên quản lý, hướng dẫn

buổi/người

45

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá VIII kỳ họp lần thứ 06 thông qua ngày 07/12/2012 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH  Phạm Văn Lực

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu47/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2012
Ngày hiệu lực17/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 47/2012/NQ-HĐND chế độ chi tiêu giải thi đấu thể thao Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 47/2012/NQ-HĐND chế độ chi tiêu giải thi đấu thể thao Vĩnh Long
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu47/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýPhạm Văn Lực
        Ngày ban hành07/12/2012
        Ngày hiệu lực17/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 47/2012/NQ-HĐND chế độ chi tiêu giải thi đấu thể thao Vĩnh Long

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 47/2012/NQ-HĐND chế độ chi tiêu giải thi đấu thể thao Vĩnh Long

         • 07/12/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/12/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực