Nghị quyết 47/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 47/2012/NQ-HĐND quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu các hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Nghị quyết 47/2012/NQ-HĐND quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2012/NQ-HĐND

Quảng Bình, ngày 12 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THÙ LAO ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ NGHỈ HƯU GIỮ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHUYÊN TRÁCH ĐỨNG ĐẦU CÁC HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội;

Qua xem xét Tờ trình số 693/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu các hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu các hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau:

- Đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh: Mức thù lao hàng tháng là 4,0 lần so với mức lương tối thiểu chung;

- Đối với hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thành phố: Mức thù lao hàng tháng là 2,5 lần so với mức lương tối thiểu chung;

- Đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn: Mức thù lao hàng tháng là 1,0 lần so với mức lương tối thiểu chung.

Căn cứ mức thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu hội nêu trên, các hội quy định cụ thể mức thù lao hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách còn lại bảo đảm tương quan nội bộ, công khai, dân chủ, minh bạch và phù hợp với Điều lệ hoạt động của hội.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện:

- Đối với các hội đặc thù: Kinh phí thực hiện chế độ thù lao được ngân sách Nhà nước đảm bảo.

- Đối với các hội còn lại: Kinh phí thực hiện chế độ thù lao do các hội tự đảm bảo.

Hội hoạt động trong phạm vi cấp nào thì nguồn kinh phí cấp đó đảm bảo theo quy định phân cấp ngân sách hiện hành.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và bãi bỏ Nghị quyết số 70/2003/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2012./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lương Ngọc Bính

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu47/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2012
Ngày hiệu lực22/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 47/2012/NQ-HĐND quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 47/2012/NQ-HĐND quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu47/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýLương Ngọc Bính
        Ngày ban hành12/07/2012
        Ngày hiệu lực22/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 47/2012/NQ-HĐND quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 47/2012/NQ-HĐND quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu

            • 12/07/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/07/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực