Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND chủ trương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương Thái Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2016/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công;

Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương;

Căn cứ Thông tư số 100/2015/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước;

Sau khi xem xét Tờ trình và Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; Báo cáo thẩm tra số 35/BC-KTNS ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Thái Bình, với những nội dung chính như sau:

1. Mục đích: Xây dựng Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình và Tuyến đường nối từ tuyến tránh S1 (Quốc lộ 10) đến đường Thái Bình - Hà Nam.

2. Khối lượng phát hành: 500.000.000.000 đồng Việt Nam.

(Năm trăm tỷ đồng Việt Nam)

3. Kỳ hạn: 05 năm.

4. Thời điểm phát hành:

- Năm 2016, theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2002.

- Năm 2017, theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

5. Lãi suất trái phiếu: Theo khung lãi suất phát hành trái phiếu do Bộ Tài chính quy định.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Trình Thường trực Hội đồng nhân dân phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Thái Bình.

- Tổ chức triển khai, thực hiện Đề án đảm bảo phù hợp với tiến độ, khối lượng và nhu cầu vốn của dự án đầu tư.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XV, Kỳ họp Chuyên đề thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- TT Huyện ủy, Thành ủy, TT.HĐND, UBND huyện, T.phố;
- Báo Thái Bình; Công báo Thái Bình; Cổng Thông tin điện tử Thái Bình;
- Lưu: VTVP.

CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu47/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2016
Ngày hiệu lực09/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND chủ trương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND chủ trương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương Thái Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu47/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýĐặng Trọng Thăng
        Ngày ban hành29/04/2016
        Ngày hiệu lực09/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND chủ trương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND chủ trương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương Thái Bình

            • 29/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực