Nghị quyết 47/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 47/2017/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Nghị quyết 47/2017/NQ-HĐND kinh phí sỹ quan quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2017/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 21 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐỐI VỚI SỸ QUAN, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP THUỘC LỰC LƯỢNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TĂNG CƯỜNG CÁC XÃ BIÊN GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 307/TTr-UBND ngày 29/6/2017; Báo cáo thẩm tra s 201/BC-PC ngày 19/7/2017 của Ban Pháp chế của HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường các xã biên giới trên địa bàn tỉnh, như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ: Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng thuộc diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý được tăng cường giữ chức danh phó bí thư đảng ủy, phụ trách công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở các xã biên giới trên địa bàn tỉnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

2. Nội dung và mức hỗ trợ:

2.1. Hỗ trợ ban đầu một lần bằng 10 (mười) tháng lương cơ sở hiện hành/người.

2.2. Hỗ trợ chế độ công tác phí: Thực hiện theo chế độ hiện hành của nhà nước đối với cán bộ công chức cấp xã.

3. Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh đảm bảo và được giao trong dự toán ngân sách của xã có sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng tăng cường.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng
: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;

- Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra Văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Cục DQTV/BTTM/BQP;
- Phòng DQTV/BTM/QK 2;

-
Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, BMTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành,
đoàn thể;
- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND huyện, thành phố;

- V
ăn phòng: Tnh ủy, Đoàn ĐBQH HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- TT
Đảng ủy; HĐND; UBND , phường, thị trấn;
- Trung tâm công báo tỉnh; Chi cục V
ăn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT,
PC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu47/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2017
Ngày hiệu lực01/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 47/2017/NQ-HĐND kinh phí sỹ quan quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 47/2017/NQ-HĐND kinh phí sỹ quan quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng Sơn La
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu47/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Văn Chất
        Ngày ban hành21/07/2017
        Ngày hiệu lực01/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 47/2017/NQ-HĐND kinh phí sỹ quan quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 47/2017/NQ-HĐND kinh phí sỹ quan quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng Sơn La

            • 21/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực