Nghị quyết 47/NQ-CP

Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2020 về điều chuyển một phần kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổng cục Thuế sang cho Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Học viện Tài chính do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 47/NQ-CP 2020 điều chuyển kinh phí hoạt động Tổng cục Thuế sang cho Tổng cục Hải quan


CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/NQ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHUYỂN MỘT PHẦN KINH PHÍ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC THUẾ SANG CHO TỔNG CỤC HẢI QUAN, TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC, ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 64/TTr-BTC ngày 08 tháng 4 năm 2020;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua nội dung dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chuyển một phần kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổng cục Thuế sang cho Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Học viện Tài chính như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 64/TTr-BTC ngày 08 tháng 4 năm 2020.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội nội dung nêu trên theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- VPCP: các PCN, Vụ PL;
- Lưu: VT, KTTH (2).G

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu47/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2020
Ngày hiệu lực16/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 47/NQ-CP 2020 điều chuyển kinh phí hoạt động Tổng cục Thuế sang cho Tổng cục Hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 47/NQ-CP 2020 điều chuyển kinh phí hoạt động Tổng cục Thuế sang cho Tổng cục Hải quan
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu47/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành16/04/2020
        Ngày hiệu lực16/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 47/NQ-CP 2020 điều chuyển kinh phí hoạt động Tổng cục Thuế sang cho Tổng cục Hải quan

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 47/NQ-CP 2020 điều chuyển kinh phí hoạt động Tổng cục Thuế sang cho Tổng cục Hải quan

              • 16/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực