Nghị quyết 47/NQ-CP

Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Hoàng Mai; thành lập phường thuộc thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 47/NQ-CP điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Hoàng Mai


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/NQ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ THÀNH LẬP THỊ XÃ HOÀNG MAI; THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ HOÀNG MAI, TỈNH NGHỆ AN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Nghệ An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Hoàng Mai; thành lập các phường thuộc thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An như sau:

1. Thành lập thị xã Hoàng Mai thuộc tỉnh Nghệ An trên cơ sở điều chỉnh 16.974,88 ha diện tích tự nhiên và 105.105 nhân khẩu của huyện Quỳnh Lưu (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của thị trấn Hoàng Mai và các xã: Mai Hùng, Quỳnh Vinh, Quỳnh Lộc, Quỳnh Lập, Quỳnh Dị, Quỳnh Phương, Quỳnh Liên, Quỳnh Xuân, Quỳnh Trang).

a) Thị xã Hoàng Mai có 16.974,88 ha diện tích tự nhiên và 105.105 nhân khẩu; có 10 đơn vị hành chính trực thuộc.

b) Địa giới hành chính thị xã Hoàng Mai: Đông giáp biển Đông; Tây và Nam giáp huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; Bắc giáp huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

2. Thành lập 5 phường thuộc thị xã Hoàng Mai

a) Thành lập phường Quỳnh Thiện trên cơ sở nguyên trạng 1.160,67 ha diện tích tự nhiên và 12.337 nhân khẩu của thị trấn Hoàng Mai.

Phường Quỳnh Thiện có 1.160,67 ha diện tích tự nhiên và 12.337 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Quỳnh Thiện: Đông giáp xã Quỳnh Lộc; Tây giáp xã Quỳnh Vinh; Nam giáp các phường: Quỳnh Dị, Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An; Bắc giáp huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

b) Thành lập phường Quỳnh Dị trên cơ sở nguyên trạng 633,30 ha diện tích tự nhiên và 6.697 nhân khẩu của xã Quỳnh D.

Phường Quỳnh Dị có 633,30 ha diện tích tự nhiên và 6.697 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Quỳnh Dị: Đông giáp phường Quỳnh Phương; Tây giáp phường Quỳnh Thiện; Nam giáp phường Mai Hùng; Bắc giáp xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai.

c) Thành lập phường Mai Hùng trên cơ sở nguyên trạng 1.221,87 ha diện tích tự nhiên và 8.926 nhân khẩu của xã Mai Hùng.

Phường Mai Hùng có 1.221,87 ha diện tích tự nhiên và 8.926 nhân khẩu

Địa giới hành chính phường Mai Hùng: Đông giáp các phường: Quỳnh Dị, Quỳnh Phương; Tây giáp các xã: Quỳnh Trang, Quỳnh Tân; Nam giáp phường Quỳnh Xuân và xã Quỳnh Liên; Bắc giáp phường Quỳnh Thiện và xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai.

d) Thành lập phường Quỳnh Phương trên cơ sở nguyên trạng 345,48 ha diện tích tự nhiên và 15.790 nhân khẩu của xã Quỳnh Phương.

Phường Quỳnh Phương có 345,48 ha diện tích tự nhiên và 15.790 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Quỳnh Phương: Đông giáp bin Đông; Tây giáp phường Mai Hùng; Nam giáp xã Quỳnh Liên; Bắc giáp phường Quỳnh Dị và các xã: Quỳnh Lập, Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai.

đ) Thành lập phường Quỳnh Xuân trên cơ sở nguyên trạng 1.582,51 ha diện tích tự nhiên và 13.195 nhân khẩu của xã Quỳnh Xuân.

Phường Quỳnh Xuân có: 1.582,51 ha diện tích tự nhiên và 13.195 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Quỳnh Xuân: Đông giáp xã Quỳnh Liên; Tây giáp xã Quỳnh Tân; Nam giáp các xã: Quỳnh Văn, Quỳnh Bảng; Bắc giáp phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai.

3. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Hoàng Mai và thành lập các phường thuộc thị xã Hoàng Mai:

a) Tỉnh Nghệ An có 1.649.368,62 ha diện tích tự nhiên và 3.113.055 nhân khu; có 21 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa, thị xã Hoàng Mai và 17 huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Yên Thành, Hưng Nguyên, Con Cuông, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Tân Kỳ, Đô Lương, Anh Sơn, Nghĩa Đàn, Tương Dương, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Thanh Chương.

b) Thị xã Hoàng Mai có 16.974,88 ha diện tích tự nhiên và 105.105 nhân khẩu; có 10 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 5 phường: Quỳnh Thiện, Quỳnh Dị, Mai Hùng, Quỳnh Phương, Quỳnh Xuân và 5 xã: Quỳnh Vinh, Quỳnh Lộc, Quỳnh Lập, Quỳnh Liên, Quỳnh Trang.

c) Huyện Quỳnh Lưu còn lại 43.762,87 ha diện tích đất tự nhiên và 279.977 nhân khẩu; có 33 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm thị trấn Cầu Giát và 32 xã: An Hòa, Ngọc Sơn, Quỳnh Đôi, Quỳnh Bá, Quỳnh Bảng, Quỳnh Châu, Quỳnh Diễn, Quỳnh Giang, Quỳnh Hồng, Quỳnh Hậu, Quỳnh Hưng, Quỳnh Hoa, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lương, Quỳnh Long, Quỳnh Minh, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Tân, Quỳnh Tam, Quỳnh Thắng, Quỳnh Thạch, Quỳnh Thọ, Quỳnh Thanh, Quỳnh Thuận, Quỳnh Văn, Quỳnh Yên, Sơn Hải, Tân Sơn, Tiến Thủy, Tân Thắng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nghiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc ca Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- HĐND, UBND tnh Nghệ An;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: V.III, TCCB, TCCV, TH, KTN, PL, Công bao;
- Lưu: VT, NC (3b)
.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu47/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2013
Ngày hiệu lực03/04/2013
Ngày công báo12/04/2013
Số công báoTừ số 191 đến số 192
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 47/NQ-CP điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Hoàng Mai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 47/NQ-CP điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Hoàng Mai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu47/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành03/04/2013
        Ngày hiệu lực03/04/2013
        Ngày công báo12/04/2013
        Số công báoTừ số 191 đến số 192
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị quyết 47/NQ-CP điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Hoàng Mai

             Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 47/NQ-CP điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Hoàng Mai

             • 03/04/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/04/2013

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/04/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực