Nghị quyết 47/NQ-HĐND18

Nghị quyết 47/NQ-HĐND18 hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 47/NQ-HĐND18 2017 hệ số điều chỉnh giá đất Bắc Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/NQ-HĐND18

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 04 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Xét Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 29/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị V/v Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 29/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định cụ thể về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII, kỳ họp thứ Tư thông qua ngày 12/4/2017 và có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2017./.

 


Nơi nhận:
- UB TVQH, CP (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- VKSND, TAND tỉnh;
- Các Ban HĐND; các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: TU, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Công báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh, Báo BN, TTXVN tại BN;
- VP: LĐVP, phòng Tổng hợp, lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Thu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/NQ-HĐND18

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu47/NQ-HĐND18
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2017
Ngày hiệu lực01/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/NQ-HĐND18

Lược đồ Nghị quyết 47/NQ-HĐND18 2017 hệ số điều chỉnh giá đất Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 47/NQ-HĐND18 2017 hệ số điều chỉnh giá đất Bắc Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu47/NQ-HĐND18
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Xuân Thu
        Ngày ban hành12/04/2017
        Ngày hiệu lực01/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 47/NQ-HĐND18 2017 hệ số điều chỉnh giá đất Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 47/NQ-HĐND18 2017 hệ số điều chỉnh giá đất Bắc Ninh

            • 12/04/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/05/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực