Nghị quyết 48/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 48/2006/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2007 của tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Nghị quyết 48/2006/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch tổng biên chế hành chính sự nghiệp 2007 tỉnh Quảng Ngãi


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2006/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔNG BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH VÀ QUYẾT ĐỊNH TỔNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP NĂM 2007 CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHOÁ X - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét Tờ trình số 1639/TTr-UB ngày 16 tháng 6 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Kế hoạch tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2007 của tỉnh Quảng Ngãi, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2007 của tỉnh Quảng Ngãi như sau:

1. Kế hoạch tổng biên chế hành chính năm 2007 của tỉnh Quảng Ngãi: 2.134 người, trong đó:

a. Cấp tỉnh: 1.074 người,

b. Cấp huyện, thị xã: 988 người,

c. Dự phòng: 72 người.

2. Quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2007 của tỉnh Quảng Ngãi: 18.237 người, trong đó:

a. Giáo dục: 14.726 người,

b. Y tế:2.269 người,

c. Văn hoá:455 người,

d. Sự nghiệp khác: 607 người,

đ. Dự phòng: 180 người.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh lập đầy đủ các thủ tục theo quy định trình Chính phủ phê duyệt, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết đạt kết quả.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2006./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quang

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu48/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2006
Ngày hiệu lực18/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước

Download Văn bản pháp luật 48/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 48/2006/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch tổng biên chế hành chính sự nghiệp 2007 tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 48/2006/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch tổng biên chế hành chính sự nghiệp 2007 tỉnh Quảng Ngãi
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu48/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýBùi Thanh Quang
        Ngày ban hành08/07/2006
        Ngày hiệu lực18/07/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 48/2006/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch tổng biên chế hành chính sự nghiệp 2007 tỉnh Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 48/2006/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch tổng biên chế hành chính sự nghiệp 2007 tỉnh Quảng Ngãi

            • 08/07/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/07/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực