Nghị quyết 48/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 48/2010/NQ-HĐND quy định mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh trong các cơ sở Giáo dục quốc dân tỉnh Thái Bình từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

Nội dung toàn văn Nghị quyết 48/2010/NQ-HĐND mức học phí lệ phí tuyển sinh Giáo dục quốc dân Thái Bình 2010 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2010/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 16 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ, LỆ PHÍ TUYỂN SINH TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC QUỐC DÂN TỈNH THÁI BÌNH TỪ NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong Giáo dục - Đào tạo từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 08/7/2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt mức thu học phí tại các cơ sở Giáo dục Mầm non và Phổ thông công lập trong hệ thống Giáo dục quốc dân tỉnh Thái Bình:

Đơn vị: đồng/học sinh/tháng

Ngành học, cấp học

Địa bàn

Nông thôn

Thành phố

1. Mầm non

50.000

90.000

2. THCS

20.000

40.000

3.THPT

30.000

50.000

4. Bổ túc THPT

30.000

50.000

1. Mức thu học phí đối với học sinh ở các xã thuộc Thành phố áp dụng như mức thu ở nông thôn. Trong giai đoạn chuyển đổi loại hình trường các trường mầm non bán công áp dụng mức thu như các trường công lập; các trường THPT bán công áp dụng mức thu 100.000đồng/tháng.

2. Học phí thu 09 tháng/năm.

3. Từ năm học 2011-2012 trở đi, học phí sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch - Đầu tư thông báo.

Điều 2. Quy định mức thu lệ phí tuyển sinh:

1. Lệ phí tuyển sinh THPT: Mức thu 20.000 đồng/học sinh/môn.

2. Lệ phí tuyển sinh THPT Chuyên: Mức thu 30.000 đồng/học sinh/môn.

Điều 3. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XIV kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu48/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2010
Ngày hiệu lực26/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 48/2010/NQ-HĐND mức học phí lệ phí tuyển sinh Giáo dục quốc dân Thái Bình 2010 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 48/2010/NQ-HĐND mức học phí lệ phí tuyển sinh Giáo dục quốc dân Thái Bình 2010 2015
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu48/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýBùi Tiến Dũng
        Ngày ban hành16/07/2010
        Ngày hiệu lực26/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 48/2010/NQ-HĐND mức học phí lệ phí tuyển sinh Giáo dục quốc dân Thái Bình 2010 2015

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 48/2010/NQ-HĐND mức học phí lệ phí tuyển sinh Giáo dục quốc dân Thái Bình 2010 2015

            • 16/07/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/07/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực