Nghị quyết 48/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 48/2014/NQ-HĐND thông qua Đề án thành lập thị xã Phổ Yên và thành lập 04 phường thuộc thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Nghị quyết 48/2014/NQ-HĐND thành lập thị xã 04 phường Phổ Yên Thái Nguyên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2014/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THỊ XÃ PHỔ YÊN VÀ THÀNH LẬP 04 PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 64b/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về điều chỉnh địa giới hành chính các huyện, xã có địa giới không hợp lý;

Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Xét Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 25/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thông qua Đề án thành lập thị xã Phổ Yên và thành lập 04 phường thuộc thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án thành lập thị xã Phổ Yên và thành lập 04 phường thuộc thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên với các nội dung chính sau đây:

1. Thành lập thị xã Phổ Yên trên cơ sở toàn bộ 25.886,9 ha diện tích tự nhiên và 158.619 nhân khẩu của huyện Phổ Yên.

2. Thành lập 04 phường thuộc thị xã Phổ Yên

a) Thành lập phường Ba Hàng trên cơ sở toàn bộ 183,15 ha diện tích tự nhiên, 7.661 nhân khẩu của thị trấn Ba Hàng và điều chỉnh 261,38 ha diện tích tự nhiên, 2.478 nhân khẩu của xã Đồng Tiến.

b) Thành lập phường Đồng Tiến trên cơ sở 780,92 ha diện tích tự nhiên và 16.314 nhân khẩu còn lại của xã Đồng Tiến.

c) Thành lập phường Bãi Bông trên cơ sở toàn bộ 350,65 ha diện tích tự nhiên và 5.614 nhân khẩu của thị trấn Bãi Bông.

d) Thành lập phường Bắc Sơn trên cơ sở toàn bộ 369,09 ha diện tích tự nhiên và 5.231 nhân khẩu của thị trấn Bắc Sơn.

3. Sau khi thành lập thị xã Phổ Yên và thành lập 04 phường thuộc thị xã Phổ Yên

a) Phường Ba Hàng có 444,53 ha diện tích tự nhiên và 10.139 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Ba Hàng: Phía Đông giáp phường Đồng Tiến; phía Tây giáp xã Đắc Sơn; phía Nam giáp xã Nam Tiến; phía Bắc giáp xã Hồng Tiến.

b) Phường Đồng Tiến có 780,92 ha diện tích tự nhiên và 16.314 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đồng Tiến: Phía Đông giáp xã Tiên Phong và huyện Phú Bình; phía Tây giáp phường Ba Hàng; phía Nam giáp xã Tân Hương và xã Nam Tiến; phía Bắc giáp xã Hồng Tiến và phường Bãi Bông.

c) Phường Bãi Bông có 350,65 ha diện tích tự nhiên và 5.614 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Bãi Bông: Phía Đông giáp xã Hồng Tiến; phía Tây và phía Bắc giáp xã Hồng Tiến; phía Nam giáp phường Đồng Tiến.

d) Phường Bắc Sơn có 369,09 ha diện tích tự nhiên và 5.231 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Bắc Sơn: Phía Đông giáp xã Minh Đức; phía Tây, phía Nam và phía Bắc giáp xã Phúc Thuận.

đ) Thị xã Phổ Yên có 25.886,9 ha diện tích tự nhiên và 158.619 nhân khẩu, có 18 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 14 xã: Thuận Thành, Trung Thành, Tân Phú, Đông Cao, Nam Tiến, Tân Hương, Tiên Phong, Hồng Tiến, Đắc Sơn, Vạn Phái, Thành Công, Minh Đức, Phúc Thuận, Phúc Tân và 04 phường: Ba Hàng, Bãi Bông, Bắc Sơn, Đồng Tiến).

Địa giới hành chính thị xã Phổ Yên: Phía Đông giáp huyện Phú Bình; phía Đông Nam giáp tỉnh Bắc Giang; phía Tây giáp huyện Đại Từ và tỉnh Vĩnh Phúc; phía Nam giáp thành phố Hà Nội; phía Bắc giáp thị xã Sông Công và thành phố Thái Nguyên.

e) Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Tỉnh Thái Nguyên có 353.318,91 ha diện tích tự nhiên và 1.155.991 nhân khẩu, có 09 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 06 huyện, 02 thành phố, 01 thị xã) và 180 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 140 xã, 30 phường, 10 thị trấn).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ, Đề án thành lập thị xã Phổ Yên và thành lập 04 phường thuộc thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XII, Kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu48/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2014
Ngày hiệu lực02/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 48/2014/NQ-HĐND thành lập thị xã 04 phường Phổ Yên Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 48/2014/NQ-HĐND thành lập thị xã 04 phường Phổ Yên Thái Nguyên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu48/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýVũ Hồng Bắc
        Ngày ban hành25/07/2014
        Ngày hiệu lực02/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 48/2014/NQ-HĐND thành lập thị xã 04 phường Phổ Yên Thái Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 48/2014/NQ-HĐND thành lập thị xã 04 phường Phổ Yên Thái Nguyên

            • 25/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực