Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND hỗ trợ cho cán bộ, công chức cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở trong những ngày đi thực tế trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ công chức nhiệm vụ thanh tra khiếu nại tố cáo Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2016/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, ĐOÀN THỂ ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Ở CƠ SỞ TRONG NHỮNG NGÀY ĐI THỰC TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 12/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 1 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành;

Sau khi xem xét Tờ trình số 185/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ cho cán bộ, công chức các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở trong những ngày đi thực tế trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 28/BCTT-BPC ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua mức chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở trong những ngày đi thực tế trên địa bàn tỉnh Bình Định, với các nội dung sau đây:

1. Đối tượng áp dụng:

a) Cán bộ, công chức các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo có mặt trong những ngày đi thực tế tại cơ sở.

b) Cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc hỗ trợ đối với cán bộ, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong những ngày đi thực tế ở cơ sở.

c) Quy định này không áp dụng đối với:

- Cán bộ công chức đã được bổ nhiệm vào các ngạch hoặc chức danh thanh tra đã được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thanh tra viên theo quy định tại Quyết định 202/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ;

- Công chức thanh tra chuyên ngành đã được hưởng mức bồi dưỡng theo quy định tại Quyết định số 12/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Cán bộ, công chức được hưởng chế độ bồi dưỡng làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh theo quy định của Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ.

2. Mức chi hỗ trợ:

Đối với địa điểm thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo cách trụ sở cơ quan dưới 10 km được hưởng 20.000đ/người/ngày.

Đối với địa điểm thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên được hưởng 30.000đ/người/ngày.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu48/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2016
Ngày hiệu lực19/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ công chức nhiệm vụ thanh tra khiếu nại tố cáo Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ công chức nhiệm vụ thanh tra khiếu nại tố cáo Bình Định
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu48/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Thanh Bình
        Ngày ban hành09/12/2016
        Ngày hiệu lực19/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ công chức nhiệm vụ thanh tra khiếu nại tố cáo Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ công chức nhiệm vụ thanh tra khiếu nại tố cáo Bình Định

         • 09/12/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/12/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực