Nghị quyết 49/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết 49/2005/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 24/2004/NQ-HĐND phê chuẩn thành lập, sáp nhập cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Nghị quyết 49/2005/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 24/2004/NQ-HĐND Cần Thơ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2005/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 22 tháng 12 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 24/2004/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2004 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN THÀNH LẬP, SÁP NHẬP CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN, QUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02/04/2005;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về y tế ở địa phương;

Theo Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 06/12/2005 của UBND thành phố về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố và Phòng Y tế quận, huyện;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 24/2004/NQ-HĐND7 ngày 09/12/2004 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn thành lập, sáp nhập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, cụ thể như sau:

1. Thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố;

2. Phê chuẩn bổ sung Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố theo hướng dẫn của Bộ ngành Trung ương; đồng thời, xây dựng đề án tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận, huyện để tách chức năng quản lý nhà nước về y tế từ Trung tâm Y tế quận, huyện hiện nay.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VII, kỳ họp thứ 5, thông qua ngày 22/12/2005 và có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thông qua và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Văn Phước

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2005/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu49/2005/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2005
Ngày hiệu lực01/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2005/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 49/2005/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 24/2004/NQ-HĐND Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 49/2005/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 24/2004/NQ-HĐND Cần Thơ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu49/2005/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýLê Văn Phước
        Ngày ban hành22/12/2005
        Ngày hiệu lực01/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 49/2005/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 24/2004/NQ-HĐND Cần Thơ

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 49/2005/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 24/2004/NQ-HĐND Cần Thơ

            • 22/12/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực