Nghị quyết 49/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 49/2006/NQ-HĐND chế độ trợ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và chế độ hỗ trợ kinh phí hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân không hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhiệm kỳ 2004 - 2009 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 49/2006/NQ-HĐND trợ cấp kiêm nhiệm lãnh đạo hỗ trợ kinh phí hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2006/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 07 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP KIÊM NHIỆM CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CỦA ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP VÀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU HĐND KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NHIỆM KỲ 2004 - 2009.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết 753/2005/NQ-UBTVQH ngày 02/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Quy chế hoạt động của HĐND;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3302/TTr-UBND ngày 12/6/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng về chế độ trợ cấp chức danh lãnh đạo của Đại biểu HĐND các cấp và chế độ hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Đại biểu HĐND không hưởng lương từ NSNN nhiệm kỳ 2004 - 2009; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VII kỳ họp thứ 7 (từ ngày 05/7/2006 đến ngày 07/7/2006) nhất trí tán thành đề nghị của UBND tỉnh Lâm Đồng về chế độ trợ cấp, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2004-2009, cụ thể như sau:

1. Chế độ trợ cấp chức danh lãnh đạo của đại biểu HĐND các cấp:

1.1. Cấp tỉnh:

Đối với chức danh Phó Trưởng ban HĐND kiêm nhiệm: được hưởng mức trợ cấp hàng tháng bằng 40% so với mức lương tối thiểu (tương đương 140.000 đồng/tháng).

1.2. Cấp huyện:

- Đối với chức danh Trưởng ban HĐND kiêm nhiệm: được hưởng mức trợ cấp hàng tháng bằng 30% so với mức lương tối thiểu (tương đương 105.000 đồng/tháng).

- Đối với chức danh Phó Trưởng ban HĐND kiêm nhiệm: được hưởng mức trợ cấp hàng tháng bằng 20% so với mức lương tối thiểu (tương đương 70.000 đồng/tháng).

1.3. Cấp xã:

Đối với chức danh Phó Chủ tịch HĐND cấp xã kiêm nhiệm: được hưởng mức trợ cấp hàng tháng bằng 20% so với mức lương tối thiểu (tương đương 70.000 đồng/tháng).

2. Chế độ hỗ trợ kinh phí hoạt động cho đại biểu HĐND không hưởng lương từ NSNN:

- Cấp tỉnh: 400.000 đồng/năm/người;

- Cấp huyện: 300.000 đồng/năm/người;

- Cấp xã: 200.000 đồng/năm/người.

3. Nguồn kinh phí cân đối:

Kinh phí trợ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo và kinh phí hỗ trợ hoạt động cho Đại biểu HĐND không hưởng lương từ NSNN: Đại biểu HĐND cấp nào sẽ do ngân sách cấp đó đài thọ và tập trung tại một đầu mối là Văn phòng HĐND cùng cấp.

4. Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2006.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VII kỳ họp thứ 7 thông qua./-

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đẳng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu49/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2006
Ngày hiệu lực17/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 49/2006/NQ-HĐND trợ cấp kiêm nhiệm lãnh đạo hỗ trợ kinh phí hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 49/2006/NQ-HĐND trợ cấp kiêm nhiệm lãnh đạo hỗ trợ kinh phí hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân Lâm Đồng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu49/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Đẳng
        Ngày ban hành07/07/2006
        Ngày hiệu lực17/07/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 49/2006/NQ-HĐND trợ cấp kiêm nhiệm lãnh đạo hỗ trợ kinh phí hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 49/2006/NQ-HĐND trợ cấp kiêm nhiệm lãnh đạo hỗ trợ kinh phí hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân Lâm Đồng

            • 07/07/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/07/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực