Nghị quyết 49/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 49/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận từ nay đến hết nhiệm kỳ do Hội đồng nhân dân quận 9 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 49/2008/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận từ nay đến hết nhiệm kỳ quận 9


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 9
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 49/2008/NQ-HĐND

Quận 9, ngày 17 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TỪ NAY ĐẾN HẾT NHIỆM KỲ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 9 KHÓA III, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của quận năm 2009;
Căn cứ Chương trình giám sát từ nay đến hết nhiệm kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân quận và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân quận nhất trí thông qua Chương trình giám sát từ nay đến hết nhiệm kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân quận trình tại kỳ họp, trong đó tập trung giám sát các nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của quận năm 2009.

2. Tình hình tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm 2009 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”.

3. Tình hình thực hiện thu - chi theo dự toán phân bổ ngân sách năm 2009.

4. Việc triển khai thực hiện các công trình xây dựng cơ bản năm 2009; các công trình trọng điểm và công tác giải ngân, thanh quyết toán.

5. Tình hình thực hiện chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn.

6. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại quận và các phường.

7. Hoạt động của ngành giáo dục, việc thực hiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp trên địa bàn quận.

8. Kết quả thực hiện xây dựng phường văn hóa và công tác quản lý nhà nước đối với các ngành nghề nhạy cảm.

9. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

10. Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu 03 giảm.

11. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án trên địa bàn.

Điều 2. Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Thường trực Hội đồng nhân dân và 02 Ban Hội đồng nhân dân quận chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt Chương trình giám sát.

Tổ chức điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của 02 Ban Hội đồng nhân dân quận. Hướng dẫn các đại biểu Hội đồng nhân dân quận trong việc thực hiện hoạt động giám sát.

Kết thúc mỗi đợt giám sát, Thường trực Hội đồng nhân dân và 02 Ban Hội đồng nhân dân quận báo cáo kết quả thẩm định trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân quận.

Điều 3. Các Phòng - ban, cơ quan, đơn vị và 13 phường có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu nội dung giám sát, tạo điều kiện thuận lợi để Thường trực Hội đồng nhân dân và 02 Ban Hội đồng nhân dân quận thực hiện hoạt động giám sát.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa III, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phan Nguyễn Như Khuê

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu49/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2008
Ngày hiệu lực24/12/2008
Ngày công báo15/01/2009
Số công báoSố 14
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 49/2008/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận từ nay đến hết nhiệm kỳ quận 9


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 49/2008/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận từ nay đến hết nhiệm kỳ quận 9
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu49/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhan Nguyễn Như Khuê
        Ngày ban hành17/12/2008
        Ngày hiệu lực24/12/2008
        Ngày công báo15/01/2009
        Số công báoSố 14
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 49/2008/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận từ nay đến hết nhiệm kỳ quận 9

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 49/2008/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận từ nay đến hết nhiệm kỳ quận 9

            • 17/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2009

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực