Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương vay vốn Ngân hàng để đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND vay vốn ngân hàng mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Thái Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2016/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYÊT CHỦ TRƯƠNG VAY VỐN NGÂN HÀNG ĐỂ ĐẦU TƯ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị đnh số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 ca Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Sau khi xem xét Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin chủ trương vay vốn ngân hàng để đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 35/BC-KTNS ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương vay vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) đđầu tư mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tnh Thái Bình, nội dung như sau:

1. Tổng vốn vay: 263.000.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi ba tỷ đồng).

2. Thời gian trả nợ: 10 năm (trừ thời gian ân hạn nếu có).

3. Nguồn vốn trả nợ gốc và lãi: Nguồn thu viện phí, nguồn quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị và các nguồn vốn hợp pháp khác.

4. Lãi suất tiền vay, thời hạn trả nợ gốc và trả lãi: Theo thoả thuận với Ngân hàng Thương mại cổ phn Công thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình, như Đề án vay vốn được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án vay vốn, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tnh giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XV, Kỳ họp Chuyên đề thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Vietinbank;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- TT Huyện ủy, Thành ủy, TT.HĐND, UBND huyện, T.phố;
- BV
Đa khoa Thái Bình; Vietinbank CN Thái Bình;
- Báo Thái Bình; Công báo Thái Bình; cổng Thông tin điện tử Thái Bình;
- Lưu: VTVP.

CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu49/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2016
Ngày hiệu lực09/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND vay vốn ngân hàng mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND vay vốn ngân hàng mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Thái Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu49/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýĐặng Trọng Thăng
        Ngày ban hành29/04/2016
        Ngày hiệu lực09/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND vay vốn ngân hàng mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND vay vốn ngân hàng mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

            • 29/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực