Nghị quyết 50/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 50/2017/NQ-HĐND về chính sách mức hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2018-2021

Nội dung toàn văn Nghị quyết 50/2017/NQ-HĐND mức hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú Vũng Tàu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50 /2017/NQ-HĐND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 09 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH CHÍNH SÁCH MỨC HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO BỆNH NHÂN TÂM THẦN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2018-2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách mức hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2018-2021; Báo cáo thẩm tra số 167/BC-VHXH ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chính sách mức hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2018-2021.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Những bệnh nhân tâm thần thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn, không có người thân chăm sóc, bị bỏ rơi thường trú trong tỉnh Bà Ria-Vũng Tàu và đối tượng do công an đưa vào bệnh viện để điều trị nội trú.

Điều 3. Mức chi, nguồn kinh phí và thời gian thực hiện

1. Mức hỗ trợ tiền ăn:

a) Đối với ngày thường: Hỗ trợ 0,035 lần mức lương cơ sở/1 ngày/1 bệnh nhân. Việc thực hiện hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân tâm thần được tính theo số ngày thực tế điều trị nội trú tại bệnh viện tâm thần.

b) Đối với ngày lễ Tết: Hỗ trợ ngày lễ, Tết dương lịch bệnh nhân được ăn thêm không quá 03 lần tiêu chuẩn ngày thường; các ngày Tết nguyên đán bệnh nhân được ăn thêm không quá 05 lần tiêu chuẩn ngày thường.

2. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

3. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Bộ Y tế ; Bộ Tài chính;
- TTr.Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TTr.HĐND tỉnh;UBND tỉnh;UBMTTQ tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- Các S, ngành, đoàn thể trong tỉnh;
- TT
r.HĐND UBND huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh;
- Wesbsite HĐND tỉnh;
- Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài PTTH tỉnh;

- Lưu: VT
,TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu50/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 50/2017/NQ-HĐND mức hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 50/2017/NQ-HĐND mức hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú Vũng Tàu
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu50/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýNguyễn Hồng Lĩnh
        Ngày ban hành09/12/2017
        Ngày hiệu lực01/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 50/2017/NQ-HĐND mức hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú Vũng Tàu

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 50/2017/NQ-HĐND mức hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú Vũng Tàu

            • 09/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực