Nghị quyết 51/2005/NQ-HĐND7

Nghị quyết 51/2005/NQ-HĐND7 về phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến 2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 5 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 51/2005/NQ-HĐND7 phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 tầm nhìn đến 2020


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 51/2005/NQ-HĐND7

Biên Hoà, ngày 21 tháng 7 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PHỤC VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 5

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03.12.2004 có hiệu lực từ ngày 01.4.2005;
- Xét Tờ trình số: 4109/TTr-UBND ngày 08 tháng 07 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về Đề án Phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến 2020; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án Phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến 2020 theo Tờ trình số: 4109/TTr-UBND ngày 08 tháng 07 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Đề án, hàng năm xây dựng kế hoạch với mục tiêu, nội dung cụ thể, thể hiện qua kế hoạch kinh tế - xã hội, định kỳ có báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh. Về kinh phí, hàng năm, Tỉnh chi 2% tổng chi ngân sách thường xuyên và phối hợp các nguồn lực xã hội khác để thực hiện Đề án.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chức năng giám sát theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khoá VII kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2005.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Quốc hội (A + B);
- Văn phòng chính phủ (A + B);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh Đồng Nai;
- Uỷ ban MTTQ VN và các Đoàn thể tỉnh Đồng Nai;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Viện KSND, Toà án ND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng Đoàn đại biểu QH tỉnh Đồng Nai;
- Chánh, Phó VP HĐND tỉnh;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- TTr. HĐND, UBND các huyện, TX, TP thuộc tỉnh;
- Lưu VT, SNV.

CHỦ TỊCH
Trần Đình Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/2005/NQ-HĐND7

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu51/2005/NQ-HĐND7
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2005
Ngày hiệu lực31/07/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/2005/NQ-HĐND7

Lược đồ Nghị quyết 51/2005/NQ-HĐND7 phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 tầm nhìn đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 51/2005/NQ-HĐND7 phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 tầm nhìn đến 2020
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu51/2005/NQ-HĐND7
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Đình Thành
        Ngày ban hành21/07/2005
        Ngày hiệu lực31/07/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 51/2005/NQ-HĐND7 phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 tầm nhìn đến 2020

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 51/2005/NQ-HĐND7 phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 tầm nhìn đến 2020

            • 21/07/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/07/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực