Nghị quyết 51/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 51/2006/NQ-HĐND về thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Nội dung toàn văn Nghị quyết 51/2006/NQ-HĐND thành lập Ban Thi đua Khen thưởng trực thuộc Ủy ban Phú Thọ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2006/NQ-HĐND

Việt Trì, ngày 23 tháng 3 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRỰC THUỘC UBND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVI - KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua khen thưởng;

- Sau khi xem xét Tờ trình số 391/TTr-UBND ngày 10/3/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thành lập cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về Thi đua - Khen thưởng, Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phú Thọ và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc UBND tỉnh Phú Thọ, giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Điều 2: Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, kỳ họp bất thường thông qua ngày 23 tháng 3 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Điền

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu51/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2006
Ngày hiệu lực02/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 51/2006/NQ-HĐND thành lập Ban Thi đua Khen thưởng trực thuộc Ủy ban Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 51/2006/NQ-HĐND thành lập Ban Thi đua Khen thưởng trực thuộc Ủy ban Phú Thọ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu51/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýNguyễn Hữu Điền
        Ngày ban hành23/03/2006
        Ngày hiệu lực02/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 51/2006/NQ-HĐND thành lập Ban Thi đua Khen thưởng trực thuộc Ủy ban Phú Thọ

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 51/2006/NQ-HĐND thành lập Ban Thi đua Khen thưởng trực thuộc Ủy ban Phú Thọ

            • 23/03/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/04/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực