Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND quy định mức khoán chi sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ do địa phương quản lý giai đoạn từ năm 2016-2020 do tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND mức khoán chi sửa chữa thường xuyên cầu đường bộ Lào Cai


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2016/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 18 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC KHOÁN CHI SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN CẦU, ĐƯỜNG BỘ DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 20/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ;

Xét Tờ trình số 143/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, về quy định mức khoán chi sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ do địa phương quản lý, giai đoạn 2016-2020; Báo cáo thẩm tra số 29/ BC-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quy định mức khoán chi sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ do địa phương quản lý giai đoạn từ năm 2016 - 2020:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức khoán chi sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020.

2. Đối tượng áp dụng

a) Đường tỉnh và đường huyện;

b) Các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan đến hoạt động sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ do địa phương quản lý.

3. Mức khoán

a) Mức khoán chi sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ do tỉnh quản lý;

Đường đá dăm láng nhựa, mặt thảm nhựa: 30.000.000 đồng/km/năm.

Đường mặt đá dăm hoặc cấp phối: 19.000.000 đồng/km/năm.

Sửa chữa thường xuyên cầu 25m < L < 300m: 450.000 đồng/md/năm.

b) Mức khoán chi sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ do cấp huyện quản lý;

Đường mặt đá dăm, cấp phối và đường nội thị: 9.000.000 đồng/km/năm.

Sửa chữa thường xuyên cầu L > 25m: 150.000 đồng/md/năm.

4. Nguồn kinh phí thực hiện

a) Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh;

b) Nguồn sự nghiệp giao thông ngân sách tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khóa XV - Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu51/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2016
Ngày hiệu lực01/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND mức khoán chi sửa chữa thường xuyên cầu đường bộ Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND mức khoán chi sửa chữa thường xuyên cầu đường bộ Lào Cai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu51/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Văn Vịnh
        Ngày ban hành18/07/2016
        Ngày hiệu lực01/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND mức khoán chi sửa chữa thường xuyên cầu đường bộ Lào Cai

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND mức khoán chi sửa chữa thường xuyên cầu đường bộ Lào Cai

            • 18/07/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực