Nghị quyết 51/NQ-HĐND

Nghị quyết 51/NQ-HĐND năm 2012 bãi bỏ Nghị quyết 23/2004/NQ-HĐND và Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 51/NQ-HĐND 2012 bãi bỏ 23/2004/NQ-HĐND và 09/2008/NQ-HĐND Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 14 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 23/2004/NQ-HĐND NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 2004 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 09/2008/NQ-HĐND NGÀY 04 THÁNG 7 NĂM 2008 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 3 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Sau khi xem xét Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Giang về việc bãi bỏ Nghị quyết số 23/2004/NQ-HĐND và Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 23/2004/NQ-HĐND ngày 06 tháng 10 năm 2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn phương án xây dựng cầu An Cư thị xã Hà Giang và Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND ngày 4 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2012.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI - Kỳ họp thứ năm thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vương Mí Vàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu51/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2012
Ngày hiệu lực14/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 51/NQ-HĐND 2012 bãi bỏ 23/2004/NQ-HĐND và 09/2008/NQ-HĐND Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 51/NQ-HĐND 2012 bãi bỏ 23/2004/NQ-HĐND và 09/2008/NQ-HĐND Hà Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu51/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
       Người kýVương Mí Vàng
       Ngày ban hành14/07/2012
       Ngày hiệu lực14/07/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 51/NQ-HĐND 2012 bãi bỏ 23/2004/NQ-HĐND và 09/2008/NQ-HĐND Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 51/NQ-HĐND 2012 bãi bỏ 23/2004/NQ-HĐND và 09/2008/NQ-HĐND Hà Giang

           • 14/07/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/07/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực