Nghị quyết 52/2001/QH10

Nghị quyết số 52/2001/QH10 về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2002 do Quốc Hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 52/2001/QH10 Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2002


QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 52/2001/QH10

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2001

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2002

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Sau khi xem xét Tờ trình số 346/UBTVQH10 ngày 27 tháng 11 năm 2001 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2002 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:Thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2002 như sau:

A. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC

I. VỀ CÁC DỰ ÁN LUẬT:

1. Tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khoá X (dự kiến vào cuối tháng 2 năm 2002):

a. Trình Quốc hội thông qua:

1. Luật tổ chức Toà án nhân dân (sửa đổi);

2. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi);

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động;

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

b. Trình Quốc hội cho ý kiến:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân sách nhà nước.

2. Tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá XI (dự kiến vào cuối tháng 6 năm 2002):

a. Trình Quốc hội thông qua:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

2. Luật bảo hiểm xã hội;

3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các quy chế: Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, Quy chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc, Quy chế hoạt động của các Uỷ ban của Quốc hội và Nội quy kỳ họp Quốc hội.

b. Trình Quốc hội cho ý kiến:

1. Luật phá sản doanh nghiệp (sửa đổi);

2. Luật về hoạt động giám sát của Quốc hội;

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thương mại;

4. Luật biên giới quốc gia;

5. Luật thống kê.

3. Tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội khoá XI (dự kiến vào tháng 11 năm 2002):

a. Trình Quốc hội thông qua:

- Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá XI;

1. Luật biên giới quốc gia;

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thương mại;

3. Luật kế toán;

4. Luật phá sản doanh nghiệp (sửa đổi).

b. Trình Quốc hội cho ý kiến :

1. Bộ luật tố tụng dân sự;

2. Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi);

3. Luật về nguồn lợi thuỷ sản;

4. Luật đất đai (sửa đổi);

5. Luật doanh nghiệp nhà nước (sửa đổi).

II. VỀ CÁC DỰ ÁN PHÁP LỆNH:

1. Pháp lệnh về đấu thầu;

2. Pháp lệnh giám định tư pháp;

3. Pháp lệnh bưu chính viễn thông;

4. Pháp lệnh vệ sinh, an toàn thực phẩm;

5. Pháp lệnh trọng tài thương mại;

6. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam;

7. Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân (sửa đổi);

8. Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự (sửa đổi);

9. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức Toà án quân sự;

10. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự;

11. Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

III. VỀ CÁC NGHỊ QUYẾT:

1. Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc thi hành Nghị quyết của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992;

2. Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan, sai do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra;

3. Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở có yếu tố nước ngoài được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991.

B. CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ

I. VỀ CÁC DỰ ÁN LUẬT:

1. Luật thi hành án;

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật dân sự;

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo;

4. Luật thanh tra;

5. Luật xây dựng;

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

8. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi);

9. Luật cạnh tranh;

10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ và phát triển rừng;

11. Luật khen thưởng;

12. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

13. Luật thuế sử dụng đất.

II. VỀ CÁC DỰ ÁN PHÁP LỆNH:

1. Pháp lệnh về tôn giáo;

2. Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển;

3. Pháp lệnh phòng, chống tệ nạn mại dâm;

4. Pháp lệnh động viên công nghiệp;

5. Pháp lệnh về giá;

6. Pháp lệnh thương mại điện tử;

7. Pháp lệnh giống cây trồng;

8. Pháp lệnh giống vật nuôi;

9. Pháp lệnh về công tác cảnh vệ;

10. Pháp lệnh về đối xử tối huệ quốc, đối xử quốc gia và các biện pháp tự vệ khắc phục bất lợi trong thương mại quốc tế.

Điều 2:

1- Giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2002; trong trường hợp thật cần thiết, Uỷ ban thường vụ Quốc hội có thể điều chỉnh, bổ sung Chương trình và báo cáo Quốc hội.

2- Các cơ quan soạn thảo, trình dự án luật, pháp lệnh có kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể để bảo đảm các dự án được trình đúng tiến độ, có chất lượng và bảo đảm ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành.

3- Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội có kế hoạch chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo để nâng cao chất lượng dự án và báo cáo thẩm tra; tăng cường giám sát việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh để pháp luật được thực hiện thống nhất.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2001.

 

 

Nguyễn Văn An

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/2001/QH10

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu52/2001/QH10
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2001
Ngày hiệu lực09/01/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/2001/QH10

Lược đồ Nghị quyết 52/2001/QH10 Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2002


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 52/2001/QH10 Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2002
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu52/2001/QH10
        Cơ quan ban hànhQuốc hội
        Người kýNguyễn Văn An
        Ngày ban hành25/12/2001
        Ngày hiệu lực09/01/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 52/2001/QH10 Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2002

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 52/2001/QH10 Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2002

            • 25/12/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/01/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực