Nghị quyết 52/2005/NQ-QH11

Nghị quyết số 52/2005/NQ-QH11 về việc phê chuẩn hiệp ước giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và vương quốc Campuchia bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 52/2005/NQ-QH11 phê chuẩn hiệp ước giữa nước CHXHCN Việt Nam và vương quốc Campuchia bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia 1985


QUỐC HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 52/2005/NQ-QH11

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN HIỆP ƯỚC GIỮA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA BỔ SUNG HIỆP ƯỚC HOẠCH ĐỊNH BIÊN GIỚI QUỐC GIA NĂM 1985

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 08
(Từ ngày 18 tháng 10 năm 2005 đến ngày 29 tháng 11 năm 2005)

Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 10;
Theo đề nghị của Chủ tịch nước tại Tờ trình số 03/TTr-CTN ngày 14 tháng 11 năm 2005 về việc phê chuẩn Hiệp ước giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985;
Sau khi xem xét Báo cáo số 27/CP-NC ngày 24 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ, Báo cáo Thẩm tra số 1917/UBĐN11 ngày 26 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và ý kiến của các vị đại biểu Quốc h
ội;

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê chuẩn Hiệp ước giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985.

2. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khẳng định quyết tâm của mình cùng Vương quốc Campuchia xây dựng một đường biên giới hòa bình, ổ định, hữu nghị, góp phần gìn giữ và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng cùng có lợi, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

3. Sau khi Chủ tịch nước ký lệnh công bố Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ tiến hành sớm các thủ tục cần thiết để thi hành Hiệp ước này.

4. Giao Chính phủ xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch hằng năm nhằm thực hiện lộ trình phân giới, cắm mốc; phấn đấu hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc trước cuối tháng 12 năm 2008.

5. Chính phủ chỉ đạo các cơ quan hữu quan ở Trung ương và địa phương thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của nhân dân cả nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài đối với Hiệp ước này.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005./.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
 
 
 
 
Nguyễn Văn An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/2005/NQ-QH11

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu52/2005/NQ-QH11
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2005
Ngày hiệu lực29/12/2005
Ngày công báo14/12/2005
Số công báoTừ số 15 đến số 16
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/2005/NQ-QH11

Lược đồ Nghị quyết 52/2005/NQ-QH11 phê chuẩn hiệp ước giữa nước CHXHCN Việt Nam và vương quốc Campuchia bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia 1985


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 52/2005/NQ-QH11 phê chuẩn hiệp ước giữa nước CHXHCN Việt Nam và vương quốc Campuchia bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia 1985
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu52/2005/NQ-QH11
        Cơ quan ban hànhQuốc hội
        Người kýNguyễn Văn An
        Ngày ban hành29/11/2005
        Ngày hiệu lực29/12/2005
        Ngày công báo14/12/2005
        Số công báoTừ số 15 đến số 16
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 52/2005/NQ-QH11 phê chuẩn hiệp ước giữa nước CHXHCN Việt Nam và vương quốc Campuchia bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia 1985

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 52/2005/NQ-QH11 phê chuẩn hiệp ước giữa nước CHXHCN Việt Nam và vương quốc Campuchia bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia 1985

            • 29/11/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/12/2005

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/12/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực