Nghị quyết 52/NQ-HĐND

Nghị quyết 52/NQ-HĐND năm 2013 thành lập bản Tà Số 2, bản Pá Phang 2 thuộc xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Nghị quyết 52/NQ-HĐND năm 2013 thành lập bản Tà Số 2 Pá Phang 2 Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 12 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

THÀNH LẬP BẢN TÀ SỐ 2, BẢN PÁ PHANG 2 THUỘC XÃ CHIỀNG HẮC, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh đề nghị chia tách bản Tà Số, bản Pá Phang để thành lập các bản mới thuộc xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu; Báo cáo thẩm tra số 254/BC-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2013 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến tham gia của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập bản Tà Số 2, bản Pá Phang 2 thuộc xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La như sau:

I. THÀNH LẬP BẢN TÀ SỐ 2, XÃ CHIỀNG HẮC, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA

1. Thành lập bản Tà Số 2 trên cơ sở chia tách bản Tà Số

1.1. Bản Tà Số 2 có diện tích tự nhiên là 500 ha (Trong đó đất ở 08 ha, đất sản xuất nông nghiệp 240 ha, đất lâm nghiệp 252 ha).

1.2. Bản Tà Số 2 có dân số là 101 hộ, 568 nhân khẩu

1.3. Vị trí địa lý, ranh giới của bản Tà Số 2:

- Phía Bắc: Giáp bản Tà Phềnh, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu.

- Phía Tây: Giáp bản Tà Số 1, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu.

- Phía Nam: Giáp bản Pá Phang 2, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu.

- Phía Đông: Giáp bản Phiêng Cành, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu.

2. Bản Tà Số sau khi chia tách được đổi tên là bản Tà Số 1

2.1. Bản Tà Số 1 có diện tích tự nhiên là 620 ha (Trong đó đất ở 08 ha, đất sản xuất nông nghiệp 320 ha, đất lâm nghiệp 292 ha).

2.2. Bản Tà Số 1 có dân số là 159 hộ, 997 nhân khẩu.

2.3. Vị trí địa lý, ranh giới của bản Tà Số 1:

- Phía Bắc: Giáp bản Tà Phềnh, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu.

- Phía Tây: Giáp bản Tà Làng cao, xã Tú Nang; bản Pá Khôm, xã Mường Lựm, huyện Yên Châu.

- Phía Nam: Giáp bản Pá Phang 2 xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu.

- Phía Đông: Giáp bản Tà Phềnh, bản Phiêng Cành, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu.

II. THÀNH LẬP BẢN PÁ PHANG 2, XÃ CHIỀNG HẮC, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA

1. Thành lập bản Pá Phang 2  trên cơ sở chia tách bản Pá Phang.

1.1. Bản Pá Phang 2 có diện tích tự nhiên là 198 ha (Trong đó đất ở 07 ha, đất sản xuất nông nghiệp 140 ha, đất lâm nghiệp 51 ha).

1.2. Bản Pá Phang 2 có dân số là 114 hộ, 499 nhân khẩu.

1.3. Vị trí địa lý, ranh giới của bản Pá Phang 2:

- Phía Bắc: Giáp bản Tà Số 1, bản Tà Số 2, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu.

- Phía Tây: Giáp bản Tây Hưng, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu.

- Phía Nam: Giáp bản Phá Phang 1, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu.

- Phía Đông: Giáp bản Hin Pá, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu.

2. Bản Pá Phang sau khi chia tách được đổi tên là bản Pá Phang 1

2.1. Bản Pá Phang 1 có diện tích tự nhiên là 250 ha (Trong đó đất ở 07 ha, đất sản xuất nông nghiệp 150 ha, đất lâm nghiệp 93 ha).

2.2. Bản Pá Phang 1 có dân số là 136 hộ, 631 nhân khẩu.

2.3. Vị trí địa lý, ranh giới của bản Pá Phang 1:

- Phía Bắc: Giáp bản Pá Phang 2, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu.

- Phía Tây: Giáp bản Tây Hưng, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu.

- Phía Nam: Giáp bản Ông Lý, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu.

- Phía Đông: Giáp bản Tát Ngoãng, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu.

III. XÃ CHIỀNG HẮC SAU KHI THÀNH LẬP BẢN MỚI CÓ TỔNG SỐ 14 BẢN, GỒM CÁC BẢN

Tát Ngoãng, Hin Phá, Tây Hưng, Piềng Lán, Tong Hán, Co Lìu, Tà Niết, Tán Thuật, Long Phú, Chiêng Pằn, Tà Số 1, Tà Số 2, Pá Phang 1, Pá Phang 2.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND tỉnh khóa XIII kỳ họp thứ sáu thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ và Quyết định thành lập bản Tà Số 2, bản Pá Phang 2 thuộc xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Mộc Châu, HĐND xã Chiềng Hắc giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VP QH, VP CP;
- Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bộ Tài chính;
- Thường trực tỉnh uỷ, HĐND, UBND;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể;
- TT HU, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu52/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2013
Ngày hiệu lực12/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 52/NQ-HĐND năm 2013 thành lập bản Tà Số 2 Pá Phang 2 Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 52/NQ-HĐND năm 2013 thành lập bản Tà Số 2 Pá Phang 2 Sơn La
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu52/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Văn Chất
        Ngày ban hành12/07/2013
        Ngày hiệu lực12/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 52/NQ-HĐND năm 2013 thành lập bản Tà Số 2 Pá Phang 2 Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 52/NQ-HĐND năm 2013 thành lập bản Tà Số 2 Pá Phang 2 Sơn La

            • 12/07/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/07/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực