Nghị quyết 53/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 53/2012/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động, huấn luyện viên thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nghị quyết 53/2012/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động đã được thay thế bởi Nghị quyết 122/2019/NQ-HĐND mức chi dinh dưỡng cho vận động viên thành tích cao Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 13/06/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 53/2012/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2012/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 149/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2848/TTr-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế & Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung tập luyện:

a) Vận động viên, huấn luyện viên cấp tỉnh, ngành:

- Đội tuyển : 150.000 đồng/người/ngày;

- Đội tuyển trẻ : 120.000 đồng/người/ngày;

- Đội tuyển năng khiếu : 90.000 đồng/người/ngày.

b) Vận động viên, huấn luyện viên cấp huyện:

- Đội tuyển : 120.000 đồng/người/ngày;

- Đội tuyển trẻ : 90.000 đồng/người/ngày;

- Đội tuyển năng khiếu : 70.000 đồng/người/ngày.

2. Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung thi đấu:

a) Vận động viên, huấn luyện viên cấp tỉnh, ngành:

- Đội tuyển : 200.000 đồng/người/ngày;

- Đội tuyển trẻ : 150.000 đồng/người/ngày;

- Đội tuyển năng khiếu : 150.000 đồng/người/ngày.

b) Vận động viên, huấn luyện viên cấp huyện:

- Đội tuyển : 160.000 đồng/người/ngày;

- Đội tuyển trẻ : 120.000 đồng/người/ngày;

- Đội tuyển năng khiếu : 120.000 đồng/người/ngày.

3. Đối với các vận động viên, huấn luyện viên không thuộc các đội tuyển cấp tỉnh, ngành và cấp huyện, vận động viên khuyết tật, khi được cấp có thẩm quyền triệu tập để tập luyện và tham gia thi đấu các giải thể thao thành tích cao, được vận dụng chế độ dinh dưỡng theo mức quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này.

4. Kế hoạch tập luyện và tham gia thi đấu các giải thể thao thành tích cao phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 135/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VII kỳ họp thứ 16.

Điều 3. Giao UBND tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 06/7/2012 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu53/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2012
Ngày hiệu lực16/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 53/2012/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 53/2012/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu53/2012/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýHuỳnh Đức Hòa
       Ngày ban hành06/07/2012
       Ngày hiệu lực16/07/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2019
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 53/2012/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 53/2012/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động