Nghị quyết 54/2003/NQ-HĐNDK6

Nghị quyết 54/2003/NQ-HĐNDK6 điều chỉnh Nghị quyết 15/2001/NQ-HĐNDK6 tiếp tục huy động sức dân để xây dựng giao thông nông thôn do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nghị quyết 54/2003/NQ-HĐNDK6 điều chỉnh 15/2001/NQ-HĐNDK6 xây dựng giao thông nông thôn Vĩnh Long đã được thay thế bởi Nghị quyết 61/NQ-HĐND 2007 bãi bỏ 54/2003/NQ-HĐND huy động xây dựng nông thôn Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 07/12/2007.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 54/2003/NQ-HĐNDK6 điều chỉnh 15/2001/NQ-HĐNDK6 xây dựng giao thông nông thôn Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2003/NQ-HĐND K6

Vĩnh Long, ngày 18 tháng 12 năm 2003

 

NGHỊ QUYẾT

V/V ĐIỀU CHỈNH NGHỊ QUYẾT SỐ 15/2001/NQ-HĐND K6 NGÀY 28/6/2001 (TIẾP TỤC HUY ĐỘNG SỨC DÂN ĐỂ XÂY DỰNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA VI KỲ HỌP THỨ 10

- Căn cứ điều 120 Hiến pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1992 và Nghị quyết số 51/2001/QH 10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội khóa X về sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992;

- Căn cứ điều 11 chương II luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/6/1994.

- Sau khi xem xét tờ trình số 39/TTr.UB ngày 08 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nay điều chỉnh Nghị quyết số 15/2001/NQ.HĐND K6 ngày 28 tháng 6 năm 2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục huy động sức dân để xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh như sau:

- Đối với hộ nông nghiệp:

+ Đất sản xuất lúa: 10.000 đ/1.000 m2/năm

+ Vườn cây ăn trái: 20.000 đ/1.000 m2/năm.

(trường hợp vườn mới cải tạo thì thu bằng đất sản xuất lúa).

- Đối với hộ công thương và dịch vụ:

* Các tổ chức kinh doanh:

+ Đối với các doanh nghiệp: mức huy động 1.275.000 đ/năm

+ Các Chi nhánh, tổ hợp: mức huy động 825.000 đ/năm

+Các HTX, đối tượng khác: mức huy động 487.500 đ/năm

* Các hộ kinh doanh cá thể:

+ Thuế môn bài bậc 1:  mức huy động 595.000 đ/năm

+ Thuế môn bài bậc 2: mức huy động 385.000 đ/năm

+ Thuế môn bài bậc 3: mức huy động 227.500 đ/năm

+ Thuế môn bài bậc 4: mức huy động 82.500 đ/năm

+ Thuế môn bài bậc 5: mức huy động 30.000 đ/năm

+ Thuế môn bài bậc 6: mức huy động 12.500 đ/năm

* không huy động sức dân đối với các chủ phương tiện như tàu, xe, xe gắn máy 2 bánh.

Điều 2: Thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2004. Những quy định trước đây trái với nghị quyết này đều bãi bỏ.

Điều 3: Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai và thực hiện nghị quyết, giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2003./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP
- TU, UBND, MTTQVN tỉnh
- Đại biểu HĐND
- Các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan
- Thường trực HĐND- UBND huyện - thị
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/2003/NQ-HĐNDK6

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu54/2003/NQ-HĐNDK6
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2003
Ngày hiệu lực18/12/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/05/2010
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/2003/NQ-HĐNDK6

Lược đồ Nghị quyết 54/2003/NQ-HĐNDK6 điều chỉnh 15/2001/NQ-HĐNDK6 xây dựng giao thông nông thôn Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 54/2003/NQ-HĐNDK6 điều chỉnh 15/2001/NQ-HĐNDK6 xây dựng giao thông nông thôn Vĩnh Long
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu54/2003/NQ-HĐNDK6
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýNguyễn Văn Quân
        Ngày ban hành18/12/2003
        Ngày hiệu lực18/12/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/05/2010
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 54/2003/NQ-HĐNDK6 điều chỉnh 15/2001/NQ-HĐNDK6 xây dựng giao thông nông thôn Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 54/2003/NQ-HĐNDK6 điều chỉnh 15/2001/NQ-HĐNDK6 xây dựng giao thông nông thôn Vĩnh Long