Nghị quyết 54/2007/NQ-CP

Nghị quyết số 54/2007/NQ-CP về việc kỳ hạn trái phiếu quốc tế của Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 54/2007/NQ-CP kỳ hạn trái phiếu quốc tế của Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 07/NQ-CP kỳ hạn trái phiếu quốc tế của Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam">54/2007/NQ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KỲ HẠN TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ CỦA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2007">26/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 cùa Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2007;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính
,

QUYẾT NGHỊ:

1. Chính phủ đồng ý mở rộng kỳ hạn trái phiếu quốc tế phát hành trong năm 2007 từ 15 đến 20 năm (quy định tại Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ) thành từ 10 năm đến 30 năm, trong đó ưu tiên kỳ hạn 15 và 20 năm.

2. Giao Bộ Tài chính:

a) Xây dựng Quy chế kiểm soát việc sử dụng nguồn trái phiếu quốc tế bảo đảm an toàn, hiệu quả;

b) Lựa chọn linh hoạt kỳ hạn trái phiếu quốc tế phù hợp với điều kiện thị trường quốc tế và nhu cầu vốn trong nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b). XH 315

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/2007/NQ-CP

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 54/2007/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/11/2007
Ngày hiệu lực 05/12/2007
Ngày công báo 20/11/2007
Số công báo Từ số 782 đến số 783
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/2007/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 54/2007/NQ-CP kỳ hạn trái phiếu quốc tế của Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 54/2007/NQ-CP kỳ hạn trái phiếu quốc tế của Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 54/2007/NQ-CP
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 12/11/2007
Ngày hiệu lực 05/12/2007
Ngày công báo 20/11/2007
Số công báo Từ số 782 đến số 783
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Nghị quyết 54/2007/NQ-CP kỳ hạn trái phiếu quốc tế của Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 54/2007/NQ-CP kỳ hạn trái phiếu quốc tế của Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 • 12/11/2007

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 20/11/2007

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 05/12/2007

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực