Nghị quyết 54/2013/QH13

Nghị quyết 54/2013/QH13 điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 do Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 54/2013/QH13 điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2013


QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 54/2013/QH13

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2012/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Sau khi xem xét Báo cáo số 428/BC-CP ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 1613/BC - UBTCNS13 ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Báo cáo tiếp thu, giải trình số 554/BC-UBTVQH13 ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh nâng mức bội chi ngân sách nhà nước năm 2013

Căn cứ số hụt thu thực tế của ngân sách trung ương năm 2013, giao Chính phủ nâng mức bội chi ngân sách nhà nước năm 2013 để bù đắp số hụt thu ngân sách trung ương nhưng không quá 195.500 tỷ đồng (một trăm chín mươi lăm nghìn, năm trăm tỷ đồng), tương đương 5,3% GDP ước thực hiện.

Điều 2. Thu vào ngân sách nhà nước năm 2013

1. Thu vào ngân sách nhà nước 75% số tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia và tiền đọc tài liệu phát sinh trong năm 2013; số tiền còn lại (25%) để lại cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đầu tư theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Thực hiện thu ngân sách nhà nước đối với cổ tức được chia năm 2013 cho phần vốn nhà nước của các công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước do Bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu và phần lợi nhuận còn lại sau khi trích nộp các quỹ theo quy định của pháp luật của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Chính phủ hướng dẫn cơ chế thu, phân bổ và quản lý sử dụng có hiệu quả.

Điều 3. Xử lý hụt thu ngân sách địa phương năm 2013

Giao Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát, thực hiện triệt để tiết kiệm chi, cắt, giảm các khoản chi chưa cần thiết, không hiệu quả và cho phép các địa phương không đủ nguồn bù đắp hụt thu ngân sách được sử dụng không quá 70% Quỹ dự trữ tài chính để bù vào số hụt thu ngân sách năm 2013.

Điều 4. Miễn thuế khoán cho đối tượng thực hiện an sinh xã hội

Trong năm 2013, tiếp tục thực hiện miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội.

Điều 5. Giám sát việc thực hiện điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 12 tháng 11 năm 2013./.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Sinh Hùng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/2013/QH13

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu54/2013/QH13
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2013
Ngày hiệu lực12/11/2013
Ngày công báo30/12/2013
Số công báoTừ số 1005 đến số 1006
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/2013/QH13

Lược đồ Nghị quyết 54/2013/QH13 điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 54/2013/QH13 điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu54/2013/QH13
        Cơ quan ban hànhQuốc hội
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành12/11/2013
        Ngày hiệu lực12/11/2013
        Ngày công báo30/12/2013
        Số công báoTừ số 1005 đến số 1006
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 54/2013/QH13 điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2013

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 54/2013/QH13 điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2013

         • 12/11/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/12/2013

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/11/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực