Nghị quyết 55/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết 55/2005/NQ-HĐND về chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên và huấn luyện viên thể thao trong phạm vi tỉnh Tiền Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 5 ban hành

Nghị quyết 55/2005/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng vận động viên đã được thay thế bởi Nghị quyết 240/2010/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng đặc thù vận động viên và được áp dụng kể từ ngày 02/08/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 55/2005/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng vận động viên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 55/2005/NQ-HĐND

Mỹ Tho, ngày 21 tháng 7 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN VÀ HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO TRONG PHẠM VI TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 103/TTLT/BTC-UBTDTT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài chính và Ủy ban Thể dục - Thể thao hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao;
Qua xem xét dự thảo Nghị quyết theo Tờ trình số 683/TTr-UB ngày 14/6/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên và huấn luyện viên thể thao cấp tỉnh và Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên và huấn luyện viên thể thao trong phạm vi tỉnh Tiền Giang, cụ thể như sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng: các vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh, của ngành tỉnh và của huyện thuộc tỉnh Tiền Giang.

2. Mức chi: (Bao gồm tiền ăn và tiền thuốc bồi dưỡng).

2.1. Đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung tập luyện:

- Đội tuyển tỉnh: 45.000 đồng/người/ngày.

- Đội tuyển trẻ tỉnh: 35.000 đồng/người/ngày.

- Đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh: 25.000 đồng/người/ngày.

- Đội tuyển huyện và ngành tỉnh:  35.000 đồng/người/ngày.

2.2. Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên và huấn luyện viên trong thời gian tập trung thi đấu gồm:

- Đội tuyển tỉnh: 60.000 đồng/người/ngày.

- Đội tuyển trẻ tỉnh: 45.000 đồng/người/ngày.

- Đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh: 45.000 đồng/người/ngày.

- Đội tuyển huyện và ngành tỉnh:  45.000 đồng/người/ngày.

2.3. Các mức chi nêu tại Điểm 2.1 và 2.2, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. Riêng vận động viên đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh được áp dụng thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Giao Ban Văn hóa - Xã hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UB.Thường vụ Quốc hội (HN);
- VP. Chính phủ, VP. Quốc hội (HN);
- Các UB của Quốc hội (HN);
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH (HN);
- Bộ Tư pháp (HN);
- Bộ Tài chính, UB. Thể dục - Thể thao;
- Vụ Công tác đại biểu - VP.QH (HN);
- Vụ Công tác phía Nam-VP.QH (194-Hoàng Văn Thụ-TP. HCM);
- Vụ IV thuộc VP. Chính phủ (TP.HCM);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBND, UB.MTTQ tỉnh;
- VP. Đoàn ĐBQH, VP. Tỉnh ủy, VP. UBND tỉnh;
- Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Báo Ấp Bắc, Đài PTTH tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Tiền Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND cấp huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đỗ Tấn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/2005/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu55/2005/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2005
Ngày hiệu lực01/01/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/08/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/2005/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 55/2005/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng vận động viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 55/2005/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng vận động viên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu55/2005/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýĐỗ Tấn Minh
        Ngày ban hành21/07/2005
        Ngày hiệu lực01/01/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/08/2010
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 55/2005/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng vận động viên

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 55/2005/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng vận động viên