Nghị quyết 55/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 55/2008/NQ-HĐND về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII kỳ họp thứ 20 ban hành

Nghị quyết 55/2008/NQ-HĐND mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản đã được thay thế bởi Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản và được áp dụng kể từ ngày 21/01/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 55/2008/NQ-HĐND mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2008/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI HAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; Báo cáo thẩm tra số 87/BC-BKTNS ngày 25 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

1. Mức thu: (có biểu kèm theo).

2. Đối tượng chịu phí và đối tượng nộp phí

a. Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là: đá, fenspat, sỏi, cát, đất, than, nước khoáng thiên nhiên.

b. Đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là các tổ chức, cá nhân khai thác các loại khoáng sản quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

3. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí

a. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản nói trên là khoản thu ngân sách tỉnh hưởng 100%.

b. Nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản được cân đối nhiệm vụ chi trong dự toán hàng năm, quản lý, sử dụng và quyết toán thực hiện đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Thời gian thực hiện: sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể và chỉ đạo triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi hai thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hoàng Sa

 

BIỂU MỨC THU PHÍ

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
(Kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 31/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Số TT

Loại khoáng sản

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

Phụ ghi

 

1

2

3

4

5

 

1

Đá:

 

 

 

 

a

Đá ốp lát, làm mỹ nghệ (granit, gabro, đá hoa...)

m3

50.000

 

 

b

Quặng đá quý (kim cương, ru bi, saphia, emôrôt, alexandrit, opan quý màu đen, a dit, rôđôlit, pyrốp, berin, spinen, tôpaz, thạch anh tinh thể, crizôlit, pan quý, birusa, nêfrit…)

tấn

50.000

 

c

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

m3

1.000

 

 

d

Các loại đá khác (đá làm xi măng, khoáng chất công nghiệp…)

m3

2.000

 

 

2

Fenspat

m3

20.000

 

 

3

Sỏi, cuội, sạn

m3

4.000

 

 

4

Cát:

 

 

 

 

a

Cát vàng (cát xây tô)

m3

3.000

 

 

b

Cát thủy tinh

m3

5.000

 

 

c

Các loại cát khác

m3

2.000

 

 

5

Đất:

 

 

 

 

a

Đất làm cao lanh

m3

5.000

 

 

b

Đất sét, làm gạch, ngói

m3

1.500

 

 

c

Đất làm thạch cao

m3

2.000

 

 

d

Các loại đất khác

m3

1.000

 

 

6

Than:

 

 

 

 

a

Than đá

tấn

6.000

 

 

b

Than bùn

tấn

2.000

 

 

c

Các loại than khác

tấn

4.000

 

 

7

Nước khoáng thiên nhiên

m3

2.000

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu55/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2008
Ngày hiệu lực10/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/01/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 55/2008/NQ-HĐND mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 55/2008/NQ-HĐND mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu55/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýLâm Hoàng Sa
        Ngày ban hành31/12/2008
        Ngày hiệu lực10/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/01/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 55/2008/NQ-HĐND mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 55/2008/NQ-HĐND mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản