Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐNĐ

Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐNĐ về hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội cho đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐNĐ hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội đối tượng lang thang Quảng Ngãi


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2017/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 9 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ HỖ TRỢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHO ĐỐI TƯỢNG LANG THANG, XIN ĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Xét Tờ trình số 225/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết về hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội cho đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về nội dung, mức hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện chính sách xã hội cho người lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

2. Đối tượng áp dụng

a) Người lang thang, xin ăn;

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nội dung và mức hỗ trợ

1. Hỗ trợ hằng tháng cho người lang thang, xin ăn

a) Điều kiện: Người lang thang, xin ăn tái hòa nhập cộng đồng trong tỉnh là trẻ em (dưới 16 tuổi), người khuyết tật, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) thuộc hộ gia đình nghèo và cận nghèo không thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Riêng đối tượng lang thang, xin ăn là trẻ em khi đủ 16 tuổi thì dừng hưởng chính sách này.

b) Mức hỗ trợ: 270.000 đồng/người/tháng.

2. Hỗ trợ cho người lang thang, xin ăn trong thời gian tìm kiếm việc làm

a) Điều kiện: Người lang thang, xin ăn tái hòa nhập cộng đồng trong tỉnh có đủ năng lực hành vi, trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động và hoàn thành khóa học nghề theo danh mục ngành nghề quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2017 về việc phê duyệt danh mục nghề, định mức chi phí đào tạo đối với từng nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

b) Mức hỗ trợ: Mỗi tháng bằng mức lương cơ sở hiện hành; thời gian hỗ trợ không quá 3 tháng.

3. Hỗ trợ cho người có công phát hiện, thông báo kịp thời về người lang thang, xin ăn để đưa về cơ sở bảo trợ xã hội.

a) Điều kiện: Người không phải thành viên Tổ công tác có công phát hiện, theo dõi để thông báo kịp thời, chính xác về vị trí, số người lang thang, xin ăn cho Tổ công tác tiếp cận, làm thủ tục đưa về cơ sở bảo trợ xã hội.

b) Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/lượt khi người lang thang, xin ăn được đưa về cơ sở bảo trợ xã hội.

Điều 3. Kinh phí thực hiện

1. Dự kiến kinh phí thực hiện 54 triệu đồng/năm. Trong đó: hỗ trợ xã hội hằng tháng cho đối tượng lang thang, xin ăn khoảng 32 triệu đồng/năm; hỗ trợ cho đối tượng lang thang, xin ăn trong thời gian tìm kiếm việc làm khoảng 18 triệu đồng/năm; hỗ trợ người có công phát hiện, thông báo khoảng 04 triệu đồng/năm.

2. Nguồn kinh phí thực hiện

a) Ngân sách huyện, thành phố đảm bảo theo phân cấp và các nguồn thu hợp pháp khác.

b) Khuyến khích huy động nguồn vốn khác.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 12 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Thị Quỳnh Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/2017/NQ-HĐNĐ

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu55/2017/NQ-HĐNĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2017
Ngày hiệu lực19/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/2017/NQ-HĐNĐ

Lược đồ Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐNĐ hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội đối tượng lang thang Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐNĐ hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội đối tượng lang thang Quảng Ngãi
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu55/2017/NQ-HĐNĐ
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýBùi Thị Quỳnh Vân
        Ngày ban hành09/12/2017
        Ngày hiệu lực19/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐNĐ hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội đối tượng lang thang Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐNĐ hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội đối tượng lang thang Quảng Ngãi

            • 09/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực