Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐND về sửa đổi Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND do tỉnh Trà Vinh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐND sửa đổi 20/2013/NQ-HĐND mức hỗ trợ nghỉ việc Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2017/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỂM 2.1 KHOẢN 2 ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 20/2013/NQ-HĐND NGÀY 06/12/2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Xét Tờ trình số 4193/TTr-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định đối tượng, mức hỗ trợ nghỉ việc, thai sản, mai táng phí đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm, cụ thể như sau:

“2.1. Hỗ trợ nghỉ việc, dôi dư

Mức hỗ trợ: Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xãấp, khóm nghỉ việc hoặc dôi dư sau khi sắp xếp chức danh, số lượng theo quy định thì ngoài khoản kinh phí chi trả theo quy định của bảo hiểm xã hội, thì cứ mỗi năm công tác không tham gia bảo hiểm xã hội được hỗ trợ số tiền bằng 01 tháng phụ cấp kể cả hệ số hỗ trợ tăng theo bằng cấp hiện hưởng; trường hp có số tháng lẻ dưới 06 tháng tính bằng nửa (1/2) năm công tác, từ 06 tháng trở lên tính bằng 01 năm công tác.

Điều kiện: Nghỉ việc vì lý do sức khỏe, lớn tuổi, điều kiện gia đình khó khăn, lý do chính đáng khác và được cấp thẩm quyền phê duyệt (trừ cán bộ, công chức đã nghỉ hưu tham gia công tác, người vi phạm kỷ luật hình thức buộc thôi việc, tự ý bỏ việc) hoặc những người dôi dư sau khi sắp xếp chức danh, số lượng theo quy định”.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Ban Pháp chế và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX - kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 08/12/2017có hiệu lực từ ngày 19/12/2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Trí Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu55/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực19/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐND sửa đổi 20/2013/NQ-HĐND mức hỗ trợ nghỉ việc Trà Vinh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐND sửa đổi 20/2013/NQ-HĐND mức hỗ trợ nghỉ việc Trà Vinh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu55/2017/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýTrần Trí Dũng
       Ngày ban hành08/12/2017
       Ngày hiệu lực19/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐND sửa đổi 20/2013/NQ-HĐND mức hỗ trợ nghỉ việc Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐND sửa đổi 20/2013/NQ-HĐND mức hỗ trợ nghỉ việc Trà Vinh

           • 08/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực