Nghị quyết 55/NQ-CP

Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2021 về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) cho các khách hàng sử dụng điện do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 55/NQ-CP 2021 phương án hỗ trợ giảm giá điện cho các khách hàng sử dụng điện


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/NQ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN (ĐỢT 3) CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại văn bản số 283/BC-BCT ngày 27 tháng 5 năm 2021 báo cáo đề xuất hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19;

Trên cơ sở ý kiến các Thành viên Chính phủ tại Phiếu ghi ý kiến Thành viên Chính phủ kèm theo Công văn số 1173/VPCP-KTTH ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 (đợt 3) như đề xuất ca Bộ Công Thương tại Báo cáo số 283/BC-BCT ngày 27 tháng 5 năm 2021.

Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách; chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Công Thương, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, CN;
- Lưu: VT, KTTH (2).DH

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu55/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2021
Ngày hiệu lực02/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tuần trước
(02/06/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 55/NQ-CP 2021 phương án hỗ trợ giảm giá điện cho các khách hàng sử dụng điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 55/NQ-CP 2021 phương án hỗ trợ giảm giá điện cho các khách hàng sử dụng điện
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu55/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýLê Minh Khái
        Ngày ban hành02/06/2021
        Ngày hiệu lực02/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tuần trước
        (02/06/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 55/NQ-CP 2021 phương án hỗ trợ giảm giá điện cho các khách hàng sử dụng điện

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 55/NQ-CP 2021 phương án hỗ trợ giảm giá điện cho các khách hàng sử dụng điện

            • 02/06/2021

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/06/2021

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực