Nghị quyết 556/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 556/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho dự án đường sắt và dự án đường bộ quan trọng, cấp bách do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 556/NQ-UBTVQH14 2018 phương án sử dụng vốn dự phòng đầu tư công trung hạn


ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 556/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG 15.000 TỶ ĐỒNG NGUỒN VỐN DỰ PHÒNG CỦA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 CHO CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT VÀ CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ QUAN TRỌNG, CẤP BÁCH

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 52/2017/QH14 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 168/TTr-CP ngày 10 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ về phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 cho các dự án đường sắt và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách; Báo cáo thẩm tra số 1099/BC-UBTCNS14 ngày 09 tháng 07 năm 2018 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Thông qua phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng (mười lăm nghìn tỷ đồng) từ nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 cho 4 dự án đường sắt và 10 dự án đường bộ quan trọng, cấp bách theo danh mục tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2

Giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao kế hoạch vốn, tổ chức triển khai thực hiện các dự án theo danh mục tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này bảo đảm đủ điều kiện, đúng trình tự, thủ tục, hiệu quả đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PCTQH, Ủy viên UBTVQH;
- TT HĐDT và các UB của Quốc hội;
- VPTƯ Đảng, VPCTN, VPQH, VPCP;
- Các Bộ: Tài chính, KHĐT, GTVT;
- Lưu: HC, TCNS ;
- E-pas: 56960.

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG 15.000 TỶ ĐỒNG NGUỒN VỐN DỰ PHÒNG CỦA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT

Tên dự án

Số vốn

I

Các dự án đường sắt

7.000

1

Dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

1.950

2

Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang

1.800

3

Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội – Vinh

1.400

4

Dự án Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn

1.850

II

Các dự án đường bộ

8.000

1

Đường nối quốc lộ 4C và 4D (Km238 - Km414)

430

2

Quốc lộ 3B (Km0 - Km66+600)

755

3

Tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

1.397

4

Cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 24

1.000

5

Cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 25

850

6

Quốc lộ 27 đoạn tránh Liên Khương

193

7

Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn, tỉnh Trà Vinh

800

8

Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 57 đoạn từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long

875

9

Cải tạo, nâng cấp mặt đường tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp

900

10

Nâng cấp quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

800

Tổng cộng

(I+II)

 

15.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 556/NQ-UBTVQH14

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu556/NQ-UBTVQH14
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2018
Ngày hiệu lực31/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 556/NQ-UBTVQH14

Lược đồ Nghị quyết 556/NQ-UBTVQH14 2018 phương án sử dụng vốn dự phòng đầu tư công trung hạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 556/NQ-UBTVQH14 2018 phương án sử dụng vốn dự phòng đầu tư công trung hạn
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu556/NQ-UBTVQH14
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
        Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
        Ngày ban hành31/07/2018
        Ngày hiệu lực31/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 556/NQ-UBTVQH14 2018 phương án sử dụng vốn dự phòng đầu tư công trung hạn

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 556/NQ-UBTVQH14 2018 phương án sử dụng vốn dự phòng đầu tư công trung hạn

            • 31/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/07/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực