Nghị quyết 56/2003/NQ-HĐNDK6

Nghị quyết 56/2003/NQ-HĐNDK6 phê duyệt chủ trương sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nghị quyết 56/2003/NQ-HĐNDK6 sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng Vĩnh Long đã được thay thế bởi Quyết định 926/QĐ-UBND năm 2010 Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 04/05/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 56/2003/NQ-HĐNDK6 sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2003/NQ-HĐND K6

Vĩnh Long, ngày 18 tháng 12 năm 2003

 

NGHỊ QUYẾT

 “VỀ PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT TẠO VỐN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA VI KỲ HỌP LẦN THỨ 10

- Căn cứ điều 120 Hiến pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1992, và Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội khóa X về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992;

- Căn cứ điều 11 chương II luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ( sửa đổi) của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 21/6/1994;

- Căn cứ quyết định 22/QĐ.BTC ngày 18 tháng 2 năm 2003 của Bộ tài chính về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

- Sau khi xem xét tờ trình số 38/TTr.UB ngày 08 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nay phê duyệt chủ trương sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Vĩnh long:

1/. Quỹ đất được sử dụng tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng là quỹ đất nằm trong kế hoạch sử dụng đã được Chính phủ phê duyệt gồm:

- Đất giao có thu tiền sử dụng đất.

- Đất cho thuê, đất giao theo hình thức khác nay chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

2/. Các hình thức sử dụng quỹ đất tạo vốn:

- Giao đất ngay tại nơi có công trình kết cấu hạ tầng của dự án.

- Giao đất nằm ngoài phạm vi xây dựng công trình kết cấu hạ tầng của dự án.

- Giao đất do mở rộng phạm vi thu hồi đất đối với dự án xây dựng các công trình hạ tầng giao thông. Phần diện tích mở rộng này sử dụng tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

- Sử dụng quỹ đất có lợi cho sản xuất kinh doanh, sinh hoạt và dịch vụ để giao đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chung của địa phương.

3/. Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức, triển khai, thực hiện trong phạm vi quản lý của mình, theo chủ trương chung của tỉnh, tiến hành kiểm kê quỹ đất, quỹ nhà, sắp xếp lại các trụ sở, nơi làm việc, các cơ sở sản xuất, chuyển đổi nơi làm việc trên cơ sở hợp lý và đảm bảo hoạt động bình thường của bộ máy. Tổ chức bán đấu giá công khai nhà, đất, các văn phòng, trụ sở, cơ sở sản xuất thuộc sở hữu Nhà nước, xét thấy có lợi cho việc tạo vốn và thúc đẩy việc sớm hình thành các khu hành chính theo quy hoạch, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị.

4/. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chủ trương sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết của Đại hội Tỉnh Đảng bộ Vĩnh Long Khóa VII. Trong quá trình thực hiện, sẽ tuân thủ nghiêm các quy định của nhà nước như: Trình phê duyệt danh mục, dự án sử dụng quỹ đất; kế hoạch sử dụng quỹ đất, cơ chế quản lý tài chính, quản lý sử dụng nguồn thu từ quỹ đất, đấu thầu dự án, đấu giá đất.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

Điều 3: Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh long khóa VI, kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2003.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP
- TU, UBND, MTTQVN tỉnh
- Đại biểu HĐND
- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh có liên quan
- Thường trực HĐND -UBND huyện -thị
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2003/NQ-HĐNDK6

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu56/2003/NQ-HĐNDK6
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2003
Ngày hiệu lực01/01/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/05/2010
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2003/NQ-HĐNDK6

Lược đồ Nghị quyết 56/2003/NQ-HĐNDK6 sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 56/2003/NQ-HĐNDK6 sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng Vĩnh Long
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu56/2003/NQ-HĐNDK6
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýNguyễn Văn Quân
        Ngày ban hành18/12/2003
        Ngày hiệu lực01/01/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/05/2010
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 56/2003/NQ-HĐNDK6 sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 56/2003/NQ-HĐNDK6 sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng Vĩnh Long