Nghị quyết 56/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 56/2006/NQ-HĐND về thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 tỉnh Lạng Sơn

Nội dung toàn văn Nghị quyết 56/2006/NQ-HĐND thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm Lạng Sơn 2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2006/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 21 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2006 - 2010 TỈNH LẠNG SƠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHÓA XIV KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 27/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số: 27/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; (b/c)
- VP Chính phủ; (b/c)
- Bộ KH-ĐT; (b/c)
- Cục KTVB- Bộ Tư pháp; (b/c)
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Viện KSND, TAND, UB MTTQ tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- Các Ban Đảng, Đ.thể; các tổ chức CTXH;
- C, PVP HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh, CV;
- C, PVP UBND tỉnh, các tổ CV;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP;
- Lưu VT, HS kỳ họp.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Bích Ly

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu56/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2006
Ngày hiệu lực31/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/09/2012
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 56/2006/NQ-HĐND thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm Lạng Sơn 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 56/2006/NQ-HĐND thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm Lạng Sơn 2010
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu56/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýHoàng Thị Bích Ly
        Ngày ban hành21/07/2006
        Ngày hiệu lực31/07/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/09/2012
        Cập nhật10 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 56/2006/NQ-HĐND thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm Lạng Sơn 2010

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 56/2006/NQ-HĐND thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm Lạng Sơn 2010

            • 21/07/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/07/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực