Nghị quyết 564/2018/UBTVQH14

Nghị quyết 564/2018/UBTVQH14 quy định về kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Tổng cục Thuế các năm 2018, 2019 và 2020 và xử lý kinh phí đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 564/2018/UBTVQH14 kinh phí chính sách tinh giản biên chế của Tổng cục Thuế


ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết s: 564/2018/UBTVQH14

Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ CỦA TỔNG CỤC THUẾ CÁC NĂM 2018, 2019, 2020 VÀ XỬ LÝ KINH PHÍ ĐÃ TẠM ỨNG ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ TỪ NĂM 2012 TRỞ VỀ TRƯỚC

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật s 80/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 ngày 18 tháng 12 năm 2015 của y ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế qun lý tài chính và biên chế đi với Tng cục Thuế, Tng cục Hi quan giai đoạn 2016-2020;

Sau khi xem xét T trình số 249/TTr-CP ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ và Báo cáo thm tra số 1096/BC-UBTCNS14 ngày 07 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về việc xử lý đi với s kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng đ thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

1. Ngân sách nhà nước không giao dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của Tổng cục Thuế các năm 2018, 2019 và 2020. S tin 5.323,362 triệu đồng đã giao b sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 đthực hiện chính sách tinh giản, biên chế năm 2018 của Tng cục thuế thu hồi lại cho ngân sách nhà nước.

2. Kinh phí tinh giản biên chế của Tng cục thuế các năm 2018, 2019 và 2020 được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên tối đa 65% trong tỷ lệ 1,8% trên dự toán thu ngân sách nhà nước được Quốc hội giao hàng năm theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết s 1094/NQ-UBTVQH13 ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quc hội.

Điều 2

Cho phép Tổng cục Thuế được sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên đã giao năm 2017 để thanh toán, quyết toán số tiền 51.482.124.953 đồng đã tạm ứng thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước và đưa vào quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn.

Điều 3

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biu Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 564/2018/UBTVQH14

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu564/2018/UBTVQH14
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2018
Ngày hiệu lực05/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 tháng trước
(05/10/2018)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 564/2018/UBTVQH14

Lược đồ Nghị quyết 564/2018/UBTVQH14 kinh phí chính sách tinh giản biên chế của Tổng cục Thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 564/2018/UBTVQH14 kinh phí chính sách tinh giản biên chế của Tổng cục Thuế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu564/2018/UBTVQH14
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
        Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
        Ngày ban hành21/08/2018
        Ngày hiệu lực05/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 tháng trước
        (05/10/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 564/2018/UBTVQH14 kinh phí chính sách tinh giản biên chế của Tổng cục Thuế

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 564/2018/UBTVQH14 kinh phí chính sách tinh giản biên chế của Tổng cục Thuế

            • 21/08/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực