Nghị quyết 57/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đào tạo, giải quyết việc làm khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 57/2006/NQ-HĐND bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đào tạo, giải quyết việc làm khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 57/2006/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2006 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ ĐÀO TẠO, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀMKHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ­HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ khoản 6 Điều 17 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 6604/TTr-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đào tạo, giải quyết việc làm khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 280/BCTT-KTNS ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận thông qua nội dung Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố lưu ý các vấn đề sau:

a) Về giá đất để tính bồi thường: Ủy ban nhân dân thành phố áp dụng khoản 2 Điều 4 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ và Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính.

b) Về nhà tái định cư: Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo khẩn trương giải quyết tái định cư cho các hộ tạm cư. Căn hộ chung cư, nền đất ở phải đảm bảo chất lượng các công trình và hạ tầng kỹ thuật; chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2007 hoàn tất việc tái định cư cho các hộ tạm cư.

Đối với những dự án đầu tư mới có giải tỏa, bồi thường, thu hồi đất, phải có phương án tái định cư cho người dân, trong trường hợp buộc phải thực hiện tạm cư không để tái diễn tình trạng tạm cư kéo dài như thời gian qua.

c) Về bồi thường đất nông nghiệp bằng giao lại đất ở đã có hạ tầng kỹ thuật: Đối với các dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở hoặc có quỹ đất phục vụ tái định cư, ngoài phương thức bồi thường bằng tiền, người bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được lựa chọn phương thức nhận lại nền đất ở đã có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, nhưng không quá hai (02) lần hạn mức giao đất ở mới. Giao Ủy ban nhân dân thành phố quy định tỷ lệ hoán đổi, giao lại nền đất cho phù hợp từng địa bàn.

d) Hội đồng nhân dân thành phố chấp thuận thành lập Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Nguồn thu của Quỹ do ngân sách thành phố cấp một phần cùng sự đóng góp của các chủ dự án và các nguồn khác.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện. Hàng năm có báo cáo kết quả thực hiện nhằm góp phần hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đào tạo, giải quyết việc làm cho các hộ dân bị thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

Điều 3. Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp hoạt động giám sát, kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh những thiếu sót, chậm trễ trong thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 9 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Phạm Phương Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu57/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2006
Ngày hiệu lực06/10/2006
Ngày công báo15/10/2006
Số công báoSố 36
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 57/2006/NQ-HĐND bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đào tạo, giải quyết việc làm khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 57/2006/NQ-HĐND bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đào tạo, giải quyết việc làm khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu57/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhạm Phương Thảo
        Ngày ban hành26/09/2006
        Ngày hiệu lực06/10/2006
        Ngày công báo15/10/2006
        Số công báoSố 36
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 57/2006/NQ-HĐND bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đào tạo, giải quyết việc làm khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 57/2006/NQ-HĐND bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đào tạo, giải quyết việc làm khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

         • 26/09/2006

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/10/2006

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/10/2006

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực