Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐNĐ

Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐNĐ về quy định nội dung và mức chi Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐNĐ mức chi Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2017/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 9 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT PHẠM VĂN ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Xét Tờ trình số 226/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết quy định nội dung và mức chi Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định nội dung và mức chi Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam, người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài có tác phẩm, công trình nghiên cứu văn học - nghệ thuật về tỉnh Quảng Ngãi.

b) Các tác giả, nhóm tác giả có quê quán hoặc đang cư trú tại tỉnh Quảng Ngãi có tác phẩm, công trình nghiên cứu văn học - nghệ thuật về đất nước, con người Việt Nam.

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nội dung chi

1. Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng được xét tặng cho 09 thể loại tác phẩm: Văn học, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu (bao gồm biên kịch, đạo diễn), điện ảnh (bao gồm biên kịch, đạo diễn), múa, văn nghệ dân gian, văn học - nghệ thuật các dân tộc thiểu số.

2. Mỗi thể loại tác phẩm quy định tại khoản 1 Điều này được xét tặng tối đa 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C và 04 giải khuyến khích.

Điều 3. Mức chi

1. Giải A: 20 lần mức lương cơ sở/giải;

2. Giải B: 15 lần mức lương cơ sở/giải;

3. Giải C: 10 lần mức lương cơ sở/giải;

4. Giải khuyến khích: 5 lần mức lương cơ sở/giải.

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Được bố trí trong dự toán ngân sách năm xét giải của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác (nếu có).

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 12 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Thị Quỳnh Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2017/NQ-HĐNĐ

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu57/2017/NQ-HĐNĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2017
Ngày hiệu lực19/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2017/NQ-HĐNĐ

Lược đồ Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐNĐ mức chi Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐNĐ mức chi Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu57/2017/NQ-HĐNĐ
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýBùi Thị Quỳnh Vân
        Ngày ban hành09/12/2017
        Ngày hiệu lực19/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐNĐ mức chi Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐNĐ mức chi Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi

            • 09/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực