Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND về phương án bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND phương án bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2017/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 14 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

PHƯƠNG ÁN BỔ SUNG VỐN ĐIỀU LỆ CHO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Xét Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định; Báo cáo thẩm tra số 13/BCTT-KTNS ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phương án bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, gồm các nguồn vốn sau:

1. Sử dụng nguồn tiền lãi phát sinh của Quỹ phát triển nhà ở, số tiền: 922.661.000 đồng.

2. Sử dụng nguồn quỹ đầu tư phát triển của Quỹ được trích lập từ lợi nhuận sau thuế năm 2015 để bổ sung vốn điều lệ, số tiền 11.461.146.390 đồng.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu57/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2017
Ngày hiệu lực24/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND phương án bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND phương án bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu57/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Thanh Tùng
        Ngày ban hành14/07/2017
        Ngày hiệu lực24/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND phương án bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND phương án bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định

            • 14/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực